Ako vyberať vhodné zásuvkové rozvodnice?

Ako vyberať vhodné zásuvkové rozvodnice?

Zásuvkové rozvodnice sú neoceniteľným pomocníkom pre rozvetvenie elektrického prúdu z jedného zdroja do viacerých zásuviek. Vďaka širokej škále druhov a typov zásuvkových rozvodníc sa bez problémov používajú v ...
Elektromateriál
17.04.2024 12:36:50

Zásuvkové rozvodnice sú neoceniteľným pomocníkom pre rozvetvenie elektrického prúdu z jedného zdroja do viacerých zásuviek. Vďaka širokej škále druhov a typov zásuvkových rozvodníc sa bez problémov používajú v domácnostiach, kanceláriách, ale aj náročnejších inštaláciách, kde je potrebné zabezpečiť väčšie množstvo rozvodov. Množstvo variantov a konfigurácií môže niekedy znamenať hotový hlavolam. Viete, podľa čoho vybrať vhodnú zásuvkovú rozvodnicu? V tomto článku vám zhrnieme všetky možnosti a taktiež rady, na čo si dať pri výbere pozor. 

 

Čo je zásuvková rozvodnica? 

 

Zásuvkové rozvodnice sú kryté rozvádzače nízkeho napätia. Zodpovedajú normám STN-EN 614 39-3 a na ich obsluhu a používanie (pozor, nie inštaláciu) sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť. Zásuvkové rozvodnice nájdeme v domácnostiach, obytných budovách, priemyselných parkoch, výrobniach aj na staveniskách, kde sa s obľubou využívajú aj takzvané prenosné typy zásuvkových rozvodníc s držiakom (rukoväťou).

 

Druhy zásuvkových rozvodníc

 

Ak by sme sa chceli vrátiť o krok späť, pre laickejšie vysvetlenie spomenieme, že sa zásuvková rozvodnica sa skladá z jedného alebo viacerých vstupov pre napájanie do elektrického obvodu a z niekoľkých výstupov pre koncové pripojenie zariadení. Široká ponuka zásuvkových rozvodníc a množstvo výrobcov môžu na prvý pohľad pôsobiť zmätočne. Hovoríme o niekoľkých stovkách výrobkov. Ako sa v nich zorientovať? 

 

Zásuvkové rozvodnice s istením alebo bez istenia

 

Ak sa pozriete na ponuku rozvodníc, na prvý pohľad môžete zbadať dve základné odlišnosti. Niektoré zásuvkové rozvodnice so sebou prinášajú aj možnosti istenia, iné, naopak, nie. Hlavný rozdiel medzi zásuvkovými rozvodnicami s istením a bez istenia spočíva v tom, že zásuvkové rozvodnice s istením majú už zabudované ističe, ktoré chránia pred preťažením a skratom. Zásuvkové rozvodnice bez istenia takúto možnosť ochrany nemajú. Čo to v preklade znamená?

Vstavané ističe v rozvodnici sa sa aktivujú v prípade, ak prúd v okruhu prekročí určitú hraničnú hodnotu. Vďaka tejto možnosti prináša rozvodnica nielen rozvetvenie prúdu do koncových zariadení, ale taktiež aj ich ochranu pred poškodením alebo dokonca pred nebezpečenstvom požiaru. Rizikom alebo nevýhodou zásuvkových rozvodníc bez istenia je, že takúto mieru ochrany neposkytujú. Preto je potrebné zachovať obozretnosť a byť opatrný pri zapájaní prílišného množstva zariadení alebo využiť iný spôsob ochrany proti skratu. 

 

Zapustené zásuvkové rozvodnice a samostatne stojace

 

V rámci rozlišovania medzi jednotlivými druhmi zásuvkových rozvodníc je dôležitý aj spôsob montáže. Inak povedané umiestnenie zásuvkovej rozvodnice. V rámci toho rozlišujeme zapustené zásuvkové rozvodnice a nezapustené. Zapustené zásuvkové rozvodnice sa osádzajú priamo na stenu alebo na múr, pod omietku vďaka špeciálnym úchytom, ktoré zabezpečia stabilné a spoľahlivé uchytenie. 

 

Druhým variantom sú takzvané nezapustené alebo samostatne stojace zásuvkové rozvodnice. Tie si nevyžadujú oporný bod, do ktorého sú upevnené. Už z názvu vyplýva, že môžu stáť samostatne alebo mimo nejakého pevného bodu. Pri tomto typy zásuvkových rozvodníc sa však mierne zvyšuje riziko poškodenia, práve z dôvodu, že im stabilná opora v podobe múru chýba. Ich montáž je však jednoduchšia a rýchlejšia a nevyžaduje si žiadne extra zásahy do iných prvkov (stena, omietka a pod.).

 

MURAT TIP: Ak plánujete návrh elektroinštalácie do novostavby, je vhodné už vopred uvažovať nad tým, kde bude zásuvková rozvodnica potrebná. V štádiu projektu odporúčame jednoznačne voliť zapustené zásuvkové rozvodnice, ktoré splynú s múrom/stenou v jednej línii.

 

Plastové a plechové zásuvkové rozvodnice

 

Aj z pohľadu materiálu platí, že máte na výber hneď niekoľko možností. Väčšina rozvodníc má telo vyrobené z plastu, čo zjednodušuje ich výrobu a taktiež cenovú dostupnosť. Tieto rozvodnice sú najpoužívanejšie, keďže sú dostatočne odolné (podľa konkrétnej triedy krytia) pre väčšinu interiérových aj exteriérových inštalácií

 

O niečo lepšiu odolnosť, najmä z pohľadu rizika mechanického poškodenia, prinášajú plechové, presnejšie oceľové zásuvkové rozvodnice. Použitie kvalitných materiálov zaručuje ochranu prvkov v rozvodnici, dokonca v rámci triedy IP 66. Znamená to najvyššiu ochranu pred vniknutím pevných častíc a vysoký stupeň ochrany pred tlakom vody, napríklad silným prúdom. Tieto rozvodnice sa používajú prevažne v rámci exteriéru a priemyselných inštalácií, kde sa riziko poškodenia rozvodnice a narušenie jej obsahu zvyšuje.

 

Alternatívu z hľadiska ochrany je potrebné zvážiť aj pri modeloch zásuvkových rozvodníc s dvierkami alebo bez. Rozdiel, už na pohľad, spočíva v prístupe k vnútorným častiam (zásuvkám a prípadne ističom). Zásuvkové rozvodnice s dvierkami majú vďaka krytu vyššiu ochranu pred prachom, vlhkosťou a mechanickým poškodením. U rozvodníc bez dverí tento ochranný kryt chýba. A to môže znamenať aj nižšiu ochranu pre vnútorné komponenty. 

 

Už v tomto bode je jasné, že ponuka zásuvkových rozvodníc v sebe zahŕňa veľké množstvo produktov, z ktorých vybrať ten správny nemusí byť vždy jednoduchá voľba. Na čo by ste sa mali zamerať a na čo si dať, naopak, pozor aby sa vám to podarilo?

 

Tipy, ako vybrať vhodnú zásuvkovú rozvodnicu

 

Ostrieľaní majstri majú toto rozhodovanie celkom určite v malíčku. Ak k nim patríte, klobúk dolu. Aj v tomto prípade vám však odporúčame sledovať novinky a trendy, ktorými nás výrobcovia zásuvkových rozvodníc neustále zásobujú. Inovácie totiž nezastavíme a ich veľkou výhodou sú dostupnejšie riešenia nielen pre koncového klienta, ale taktiež elektroinštalatéra, ktorému napríklad uľahčujú montáž. Čo pri výbere zásuvkovej rozvodnice zaváži?

 

Zistite individuálne požiadavky na zásuvky a ističe 

 

Každá elektroinštalácia je iná. Každá domácnosť, firma alebo priemyselný park majú iné požiadavky na počet zásuviek a v prípade potreby aj ističov. Práve z toho dôvodu je dôležité vopred zistiť, aké konkrétne elektrické zariadenia budú pripojené k rozvodnici. Je nevyhnutné zistiť, koľko zásuviek a aké typy pripojení budú v rámci zásuvkovej rozvodnice využívané nielen aktuálne, ale taktiež v pre budúce potreby. Ako príklad uvedieme, že jednotlivé modely rozvodníc sú osadené trojfázovými zásuvkami, jednofázovými zásuvkami, prúdovým chráničom (označenie FI), ističmi či tesniacou vývodkou v rôznych kombináciách.

 

Zásuvková rozvodnica verzus modulárny rozvádzač

 

Kým zásuvkové rozvodnice ponúkajú už hotové riešenia z pohľadu počtu a konfigurácie jednotlivých prvkov, modulárny rozvádzač vám dáva v tomto smere voľnú ruku. Ide totiž o typ zásuvkovej rozvodnice, ktorá umožňuje prispôsobenie počtu a typu zásuviek podľa konkrétnych potrieb elektroinštalácie. Modulárny rozvádzač sa skladá z modulov, ktoré sa dajú ľahko vymieňať a prispôsobiť počtu zásuviek. Aj v tomto prípade platí, že máte k dispozícii rôznych veľkosti a stupne ochrany rozvádzačov, ktoré môžu byť použité v domácich aj priemyselných elektroinštaláciách. Modulárne rozvádzače môžu byť zapustené alebo voľne stojace a podobne ako rozvodnice, nájdete ich v plastovom aj oceľovom vyhotovení.

 

Zvoľte typ montáže a umiestnenie zásuvkovej rozvodnice

 

Rozhodnite sa, či potrebujete zapustenú alebo klasickú, zapustenú zásuvkovú rozvodnicu. Kým tie prvé dokonale zapadnú do steny alebo múru v rámci vhodné pre pevné inštalácie, voľne stojace zásuvkové rozvodnice ideálne využijete tam, kde sa predpokladajú ešte nejaké stavebné úpravy alebo nie je žiaden oporný bod, do ktorého by bolo možné rozvodnicu upevniť. Často sa využívajú napríklad v exteriéroch rodinných domov alebo záhrad, prípadne v miestach, kde si majitelia neželajú dodatočné zásahy do konštrukčných prvkov.

 

Zvážte nároky na ochranu pred preťažením (s istením alebo bez)

 

Istenie prináša určitú zvýšenú mieru bezpečnosti. Rozdiel medzi zásuvkovými rozvodnicami s istením a bez istenia je preto zrejmý. Vo všeobecnosti platí však, že ak sa v danej inštalácii plánuje pripájať viacero zariadení, odporúčame vsadiť na bezpečnejšiu zásuvkovú rozvodnicu s istením, ktorá poskytuje lepšiu ochranu pred preťažením a skratom.

 

Je potrebná ochrana pred mechanickými a vonkajšími vplyvmi? 

 

Prvým krokom je ujasniť si, kde bude zásuvková rozvodnica umiestnená. Teraz nemáme na mysli jej zapustenie do steny alebo riešenie v rámci samostatného osadenia, či dokonca variant staveniskových rozvádzačov na praktickom stojane. V tejto chvíli mierime skôr na rôzne vplyvy, ktorým bude rozvodnica vystavovaná. V prípade exteriéru je potrebné vyberať modely s vyšším typom ochrany pred vodou a nečistotami – triedu IP. Rovnako aj v prípade, ak bude rozvodnica umiestnená v interiér s vysokou mierou znečistenia alebo reálnym stykom s tekutinami. 

 

Druhým parametrom je riziko mechanického poškodenia. O ňom sme písali v článku vyššie, najmä v súvislosti s materiálovým vyhotovením zásuvkových rozvodníc (plastové verzus kovové). Kompromis v tomto smere môže riešiť zásuvková rozvodnica s plechovými dvierkami a rámom, ktorá má však vaňu z plastu (prispôsobená na montáž v bytových inštaláciách).

Kvalita, overený výrobca a skúsenosti rozhodujú

 

Zásuvkové rozvodnice ponúka v rámci svojho sortimentu veľké množstvo výrobcov elektroinštalačného materiálu. Preto je veľmi dôležité orientovať sa v kvalitných a overených značkách, ktoré majú a sebou množstvo spokojných referencií z úst skúsených elektroinštalatérov. V MURAT sa spoliehame práve na nich. Do sortimentu zaraďujeme vybrané značky, o ktorých vieme, že používajú kvalitné a bezpečné materiály a ich výrobky spĺňajú všetky potrebné legislatívne normy v rámci elektroinštalačného materiálu. Na druhej strane nás však vždy zaujíma aj spätná väzba od tých najpovolanejších – elektrikárov, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu pri montáži.

 

Ak ste dosiaľ nevedeli, ktorý typ zásuvkovej rozvodnice vybrať, veríme, že vám tieto rady prídu vhod. Širokú ponuku kvalitných a cenovo výhodných zásuvkových rozvodníc nájdete v našej ponuke, pre registrovaných členov dokonca ešte výhodnejšie.

 

VYBRAŤ ZÁSUVKOVÚ ROZVODNICU

 

ZDROJE:

 

https://www.schrack.sk/fileadmin/f/sk/Bilder/Spolahlive_nastroje_pre_osvedcovanie_rovadzacov.pdf


 

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu