Bezhalogénové káble s označením plus

Bezhalogénové káble s označením plus

Dovolíme si upriamiť vašu pozornosť na veľmi dôležité novinky z dielne PRAKAB. V katalógu produktov tejto spoločnosti sa objavilo aj niekoľko veľmi zaujímavých a užitočných noviniek v sortimente bezhalogénových káblov, s triedou reakcie na oheň B2ca-s1,d1,a1 a v prípade PRAFLaDur a PRAFLaGuard aj s funkčnosťou až do PS90.

Všetky tieto typy káblov s pridaním znaku "+" sú na kvalitatívne vyššej úrovni ako pôvodné (bez "+"). Tieto káble sú odolné UV žiareniu aj proti vode až do prostredia AD7, t.j. zaplavenie. Čo znamená, že ich možno použiť okrem vnútorných priestorov aj vo vonkajšom prostredí aj do zeme.

Prehľad káblov s popiskami

V prípade záujmu o vyššie uvedené produkty nás neváhajte kontaktovať alebo priamo oslovte prideleného obchodného zástupcu.