Zoznam článkov | Detail článku

2. 5. 2018, Róbert Háger

MURAT prezentoval o kábloch na odborných školách

V MURATe popri štandardných komerčných aktivitách sústreďujeme našu pozornosť aj na vzdelávanie ďalších generácií. Máme v našich radoch dostatok skúsených odborníkov, ktorí vedia odovzdávať svoje bohaté know-how a školiť prípadných budúcich elektrikárov, či kabelárov.


Počas marca a apríla sme sa stretli so študentami 2 stredných odborných škôl. Konkrétne sme navštívili:

 • Združenú strednú školu stavebnú v Prievidzi,
 • Strednú odbornú školu na Ivánskej ceste v Bratislave.

Školitelmi za MURAT boli v oboch prípadoch páni Miroslav Holčík a Anton Mentel. Téma prednášok bola identická: Základné informácie o kábloch a vodičoch - ich parametroch, vlastnostiach a členení.


Naši školitelia previedli žiakov nasledujúcimi témami:

 • Čo sú to káble
 • Kritériá na delenie
 • Používané materiály
 • Značenie káblov
 • Oblasti využívania káblov
 • Parametre, ktoré treba zvažovať
 • Požiarna odolnosť káblov
 • Merania na kábloch, kontrola kvality
 • Balenie , skladovanie a manipulácia s káblami

Ukážka č.1


Ukážka č.2


A ako hodnotia tieto školenia obe zúčastnené strany?

Ing. Darina Kováčová, učiteľka odborných predmetov, SOŠ na Ivánskej ceste v Bratislave:
„Prezentácia o kábloch a vodičoch, ktoré sa v praxi používajú bola pre našich žiakov vhodná a užitočná. Naše očakávania splnila, pretože táto téma je aj súčasťou školských vzdelávacích programov. Študenti svoju pozornosť sústredili hlavne na ukážky a vzorky, ktoré si mohli ohmatať a vidieť „naživo“. S odborníkmi z MURATu sme boli spokojní, prednášku odľahčovali aj zaujímavými príhodami z praxe. Podobné akcie by sme určite odporučili aj iným (vhodným) školám. Ďakujeme!“

Ing. Anton Mentel, technická podpora pre zákazníkov, MURAT:
„Teší nás záujem škôl a vychovávateľov a sme radi, že môžeme našou trochou prispieť k ich odbornému rastu. Prezentácia, ktorú sme si pre nich pripravili bola dosť rozsiahla, napriek tomu, že zahŕňala vlastne len základné fakty o kábloch. Takže sme museli obsah kúsok modifikovať, ale myslím si, že sa nám to podarilo a prešli sme spoločne všetko to podstatné. Študentom sa páčili hlavné rôzne zaujímavé príklady a ukážky káblov. V tomto trende sa chystáme pokračovať ďalej a už konkrétne v máji nás čaká ďalšia odborná škola.“


Róbert Háger

Ak máte záujem o obchodné informácie, neváhajte nás kontaktovať

Kontaktný formulár

O autorovi

Robo Hager

Róbert HágerMarketingový manažér

Obchodná fakulta EU v BA

+421-33-6481-133

[email protected]


Robo vyštudoval obchod a marketing na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Odvtedy kontinuálne pracuje v oblasti marketingu a dá sa povedať, že celú svoju profesnú kariéru pôsobí na pozíciách segmentového a marketingového manažéra.

Má skúsenosti ako z korporátneho (napr. Telekom), tak aj agentúrneho prostredia (napr. TNS, ui42). V MURATe je zodpovedný za marketingové aktivity značky.