Zoznam článkov | Detail článku

28. 7. 2017, Vojtech Desat

Možno ste o nás nevedeli: MURAT a diaľkové káble

Sme lídrom na trhu diaľkových káblov. Spoločnosť MURAT je priekopníkom v kvalite a zároveň pozitívneho ekologického dopadu nového typu diaľkových káblov.

 • Sme vlastníkmi úžitkového vzoru na diaľkový celoplastový kábel
  • V roku 2013 bol Úradom priemyselného vlastníctva SR vydaný „ Úžitkový vzor č. 6507„ pod názvom „ Diaľkový celoplastový kábel“, ktorého majiteľom je naša spoločnosť MURAT, s.r.o.
  • V tom istom roku vydal Úrad prúmyslového vlastnictví v Českej republike„ Užitný vzor č. 24781“ pod názvom „ Dálkový celoplastový kábel“, ktorého majiteľom je naša spoločnosť MURAT, s.r.o.
 • Spolu so spoločnosťou DRAKA Comteq Berlín sme sa spolupodieľali na vývoji nového typu diaľkových káblov
 • Od roku 2012 sme dodali viac ako 25.000 m celoplastových diaľkových káblov
 • Hlavnými referenčnými klientami sú Železnice slovenskej republiky , Slovak Telekom a Správa železniční dopravní cesty, státni organizace ( SŽDC Praha )
 • Našou prioritou, a to nielen v tejto špecifickej produktovej kategórii, je spokojnosť zákazníka. Nesnažíme sa predať najlacnejšie riešenie. Ale to najefektívnejšie z pohľadu pomeru kvality a ceny. Sme obchodníci, ale hlavne odborníci. A aj preto si zakladáme na kvalite produktov a poradenských služieb.

Diaľkový kábel s indukčnou ochranou typu „ DB“

Technické označenie: AJ-02YSTF(L)2YDB2Y 4x4x1,3/12x4x1,3/18x4x0,9/6x4x1,0 STI LG

1. duša kábla (celoplastové krížové štvorky)
2. vrstvený plášť (Al páska s vrstvou plastu + extrúdovaný vnútorný plášť)
3. indukčná ochrana (Cu drôty)
4. pancier (Fe- pásky)
5. vonkajší plášť

Základné výhody diaľkových celoplastových káblov:

 • eliminácia negatívne pôsobenie olova na zdravie človeka,
 • podstatne lepšie prenosové parametre,
 • širšie rozpätie teplôt pri pokládke káblov,
 • menšie polomery ohybov káblov,
 • nižšia hmotnosť káblov,
 • cenová výhodnosť káblov.

O diaľkových kábloch podrobnejšie

Na základe zadania a v úzkej spolupráci so spoločnosťou MURAT vyvinula firma DRAKA Comteq Berlín v roku 2012 nové typy diaľkových káblov, ktoré nahradzujú v plnom rozsahu diaľkové káble s izoláciou papier-vzduch a oloveným alebo hliníkovým plášťom, s dvomi a viac typmi štvoriek. Ide o diaľkové káble s pôvodným označením DK 44,ŽDK 1, DK 14 a DK 40. Nové typy diaľkových káblov s izoláciou z penového polyetylénu typu Foam-SkinPE (základná vrstva z penového PE na povrchu krytá vrstvičkou plného PE). V hore uvedených typoch sa nachádzajú krížové štvorky s jadrami 0,9mm, 1,0mm, 1,2mm a 1,3mm, pričom prenosové charakteristiky a konštrukčné riešenie jednotlivých typov káblov vrátane označenia párov a štvoriek v celom rozsahu zodpovedá označeniu a umiestneniu v jednotlivých polohách káblov s papierovou izoláciou, čím sa značne uľahčila montáž pri spájaní klasických káblov s papierovou izoláciou a celoplastových káblov. Pre siete ŽSR boli vyvinuté celoplastové káble nahradzujúce typy DK 44, ŽDK 1, DK 14 a DK 40, ktoré sú na Slovensku použité asi v 1/3 železničných sietí z celkových cca 3 500 km sietí.

Pre náhradu diaľkových káblov s izoláciou papier- vzduch a oloveným plášťom boli vyvinuté tzv. suché typy s izoláciou z penového polyetylénu s vodoblokujúcimi páskami a pramencami, vrstveným vnútorným plášťom vytvoreným z Al pásky s vrstvou plastu a plného PE, pancierovou ochranou z dvoch oceľových pások s vonkajším PE plášťom s typovým označením A-02YSTF(L)2YB2Y, v alternatíve s káblami s indukčnou ochranou z Al drôtov alebo Cu drôtov a Fe pásky s typovým označením AJ-02YSTF(L)2YZ2Y resp. AJ-02YSTF(L)2YDB2Y . K dispozícii sú typy takýchto káblov, kde sú použité krížové štvorky typu nx4x0,9, nx4x1,4 a nx4x0,9 + mx4x1,4 s počtom štvoriek od 5 do 48, ktoré sa používajú v sieťach Nemeckých Železníc. Prevádzková kapacita týchto typov káblov je 34 nF/km pri 800 Hz.

Vojtech Desat

Ak sa Vám článok páčil, podeľte sa s ostatnými

     

Ak máte záujem o obchodné informácie, neváhajte nás kontaktovať

Kontaktný formulár

O autorovi

Ing. Vojtech Desat

Ing. Vojtech DesatPôsobí v oblasti vývoja

EF SVŠT

+421-33-6481-138

[email protected]

 

vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (EF SVŠT) v Bratislave.

Po jej absolvovaní pracoval 32 rokov v podniku Kablo Bratislava. V spoločnosti MURAT pracuje od roku 2009 na pozícii manažéra technickej podpory pre externých, ako aj interných klientov.

Má 15 ročné skúsenosti v riadení výroby. Viac ako 17 rokov aktívne pôsobí v oblasti vývoja (napr. nedeštrukčné skúšobné metódy káblov do 35 kV ; vývoj nových typov koaxiálnych káblov). Je spoluautorom Úžitkové vzoru č. 6507 „Diaľkový celoplastový kábel“.