Zoznam článkov | Detail článku

6. 2. 2020, Róbert Háger

Prípadová štúdia: svetelno-technické výpočty a návrhy pre predajňu

Modernizácia osvetlenia v predajných obchodných priestoroch. Požiadavka investora zvýšiť úroveň osvetlenia v predajni oproti existujúcej na min. 1000 lux.

Projekt: Predajňa Odevy Tatiana (EXLUZÍV) Pezinok

Investor/zákazník: C - Partners, s. r. o.

Východisko:

Zákazník na základe predošlej spolupráce na dodávke osvetlenia v obchodnom priestore v Bratislave sa obrátil na nás s požiadavkou o rekonštrukciu osvetlenia v priestoroch predajne Odevy Tatiana (EXLUZÍV) Pezinok.

Zadanie:

Modernizácia osvetlenia v predajných obchodných priestoroch. Požiadavka investora zvýšiť úroveň osvetlenia v predajni oproti existujúcej na min. 1000 lux.

Postup realizácie:

  • Vzhľadom na dostupnosť miesta stavby nasledovalo osobné stretnutie v priestoroch predajne s obhliadkou riešených priestorov a so špecifikovaním zámeru investora pre rekonštrukciu osvetlenia.
  • Navrhované zostavy svietidiel podľa architektonického zadania rozmiestnenia svietidiel: líniové (nad regálmi), kríže (voľná plocha) a bodové (kabínky a výkladová zóna).
  • Následne boli vyžiadané situačné výkresy obchodného priestoru - bokorys/rez resp. výšky stropov/svetlé výšky v jednotlivých priestoroch.
  • Na základe zaslaných podkladov situácia dwg, osobná obhliadka priestoru vzišli otázky na architekta:
  • Základné osvetlenie "línie" a "kríže" umiestnené vo výške 3m nad podlahou vychádza podľa prvých výpočtov s použitím líniových svietidiel cca 1000lx(stredná intenzita).
  • Náčrt pre upresnenie účelu priestorov vyznačených farebne (výklad, kabínky na prezliekanie, zázemie) prípadne či sa v týchto priestoroch neuvažuje so zníženým stropom.
  • Farba svetla má byť 4000K?
  • Následne bol spracovaný samotný svetelno-technický výpočet.

Uvažujete o zefektívnení a skvalitnení Vášho osvetlenia? Neváhajte sa obrátiť priamo na nášho experta pre túto oblasť Radoslava Vaneka, [email protected], +421 33 6481 214, alebo nás oslovte cez kontaktný formulár – radi Vám poradíme

Róbert Háger

Ak máte záujem o obchodné informácie, neváhajte nás kontaktovať

Kontaktný formulár

O autorovi

Robo Hager

Róbert HágerMarketingový manažér

Obchodná fakulta EU v BA

+421-33-6481-133

[email protected]


Robo vyštudoval obchod a marketing na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Odvtedy kontinuálne pracuje v oblasti marketingu a dá sa povedať, že celú svoju profesnú kariéru pôsobí na pozíciách segmentového a marketingového manažéra.

Má skúsenosti ako z korporátneho (napr. Telekom), tak aj agentúrneho prostredia (napr. TNS, ui42). V MURATe je zodpovedný za marketingové aktivity značky.