Zoznam článkov | Detail článku

13. 10. 2017, Róbert Háger

Odborný seminár: Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.305/2011 o stavebných výrobkoch (CPR) a jeho dopad na prax.

Dňa 11.10.2017 organizovala spoločnosť MURAT odborný seminár, ktorého základnými témami boli: CPR - reakcia káblov na oheň, Požiarna bezpečnosť stavieb, Projektová dokumentácia, Špecifikácia vhodných stavebných výrobkov.

logo

Vyššie uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1.7.2017. Výrobca je od tohto dátumu povinný:

  • Vyrábať alebo uvádzať na trh káble podľa novej normy,
  • Vydať Vyhlásenie o parametroch VoP (DOP),
  • Označiť výrobok značkou CE. Vlastnosti výrobku musia súhlasiť s vlastnosťami uvedenými vo Vyhlásení.
logo

Predmetom organizovaného seminára bol detailnejší pohľad na túto problematiku a hlavne jej dopad na kľúčové cieľové skupiny – hlavne projektantov, montážnych organizácií, HaZZ. Garantom vysokej odbornosti prezentácii bol špičkový odborník na túto oblasť pán František Gilian, zakladajúci člen Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR a jej bývalý prezident, spracovateľ mnohých pôvodných slovenských technických noriem z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Ďalším expertom zo strany výrobcu káblov spoločnosti PRAKAB bol pán Jiří Váša. Odbornú stránku a organizáciu podujatia za MURAT zabezpečoval pán Anton Mentel, vedúci oddelenia technickej podpory.

logo

Účastníci odbornej verejnosti mali možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky ako:

  • Čo presne obsahuje nové nariadenie a aký to má dopad na môj biznis?
  • Ktoré sú kľúčové paragrafy nového nariadenia?
  • Ako sa to dotýka mojej dennej praxe?
  • Čo sa zmení oproti predchádzajúcemu obdobiu?
  • Aký dopad môže mať táto norma na náklady, bezpečnosť pri jej neakceptovaní, atď.

Firma MURAT organizovaním seminára naplnila podľa jeho účastníkov očakávania na 100%. Tí, ktorí sa vyjadrili, hodnotili vysoko pozitívne jeho obsah, štruktúru a hlavne prínos pre prax.

Ing.Ján Jurčovič, projektant: „Sumárne hodnotím tento seminár veľmi pozitívne a určite bol pre moju prax vysoko prínosný. Zároveň by som v budúcnosti uvítal akciu so zameraním pre projektantov, keďže nedostatky často vznikajú už v štádiu projektovej prípravy.“

80% opýtaných by s určitosťou a 20% veľmi pravdepodobne privítali podobný odborný seminár, resp. by takýto druh školenia odporučili svojim kolegom alebo známym. Pozitívna reakcia nás potešila a zároveň nás zaväzuje k ďalšiemu rozvíjaniu odbornosti nášho cieľového segmentu, ktoré považujeme za jednu z našich top priorít.

Do videnia v MURATe pri ďalšom podobnom školení.

Róbert Háger

Ak sa Vám článok páčil, podeľte sa s ostatnými

     

Ak máte záujem o obchodné informácie, neváhajte nás kontaktovať

Kontaktný formulár

O autorovi

Robo Hager

Róbert HágerMarketingový manažér

Obchodná fakulta EU v BA

+421-33-6481-133

[email protected]


Robo vyštudoval obchod a marketing na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Odvtedy kontinuálne pracuje v oblasti marketingu a dá sa povedať, že celú svoju profesnú kariéru pôsobí na pozíciách segmentového a marketingového manažéra.

Má skúsenosti ako z korporátneho (napr. Telekom), tak aj agentúrneho prostredia (napr. TNS, ui42). V MURATe je zodpovedný za marketingové aktivity značky.