Ističová skrinka: Pozor pri jej výbere a správnom zapojení

Ističová skrinka: Pozor pri jej výbere a správnom zapojení

Skúsení majstri vedia, že ističová skrinka zohráva dôležitú úlohu v každej väčšej elektroinštalácii. Jej hlavnou funkciou je prijímať prichádzajúce elektrické napätie z jedného zdroja a distribuovať ho do ďalších, ...
Elektroinštalácia
29.05.2024 09:49:53

Skúsení majstri vedia, že ističová skrinka zohráva dôležitú úlohu v každej väčšej elektroinštalácii. Jej hlavnou funkciou je prijímať prichádzajúce elektrické napätie z jedného zdroja a distribuovať ho do ďalších, menších obvodov alebo spotrebičov v budove. Často sa stretávame aj s rôznymi inými pomenovaniami, ako napríklad modulárny rozvádzač alebo rozvodná skriňa, ktorá viac znesie (je odolnejšia) a v zásade nemusí obsahovať mostíky alebo DIN lišty

 

Pri výbere vhodnej ističovej skrinky však môže aj profesionál zaváhať. Na čo si teda dať pozor, napríklad aj pri jej zapojení?

 

Ističová skrinka – druhy, výhody a použitie 

 

Čo je ističová skrinka? 

 

Ističová skrinka väčšinou obsahujú ističe, poistky alebo iné ochranné prvky na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej distribúcie elektrickej energie. V dome, byte, v budove alebo inej nehnuteľnosti. Bez ističových skriniek by nebol obvod bezpečný. Sú totiž nevyhnutné pre zapojenie elektrického prúdu v rámci povolených a zákonných noriem, prevenciu pred preťažením alebo nepríjemných skratov. Okrem toho je ističová skrinka kľúčovým bodom, keď potrebujete vyriešiť poruchu v rámci elektrického obvodu, prípadne jeho bežnú údržbu či ďalšie inštalácie.

 

Ističová skrinka na omietku verzus ističová skrinka pod omietku

 

Ak sa pozriete na sortiment ističových skriniek, je na pohľad jasné, že si výrobcovia dávajú záležať na širokej ponuke. Okrem počtu modulov a radov si môžete vybrať farbu skrinky, ktorú jednoducho zladíte napríklad s farbou omietky v interiéri. Pri výbere počtu modulov by ste mali mať už jasnú predstavu o tom, koľko prístrojov/obvodov bude v ističovej skrinke zapojených. Niektoré ističe a prúdové chrániče môžu zabrať viac pozícií. A postupom času môže prísť k potrebe doplniť okruh o nové ističe. Okrem toho je vhodné zvážiť, či potrebujete ističovú skrinku s nepriehľadnými alebo praktickými priehľadnými dvierkami.  

 

Podľa miesta inštalácie je taktiež dôležité zvážiť, akú ochranu si ističe v rámci skrinky vyžadujú. Orientujte sa preto podľa triedy krytia IP.

 

MURAT TIP: Tie najodolnejšie ističové skrinky s triedou IP66 sú vhodné do prostredia s vysokou prašnosťou a sú dokonca chránené voči dočasnému zaplaveniu vodou či inou tekutinou.

 

Veľmi dôležitým faktorom pri rozlišovaní ističových skriniek je spôsob ich montáže. Podľa toho, v akej fáze sa stavba nachádza, môžete zvoliť ističovú skrinku pod omietku. Na jej inštaláciu je totiž potrebný o niečo väčší otvor a riešiť ho dodatočne, keď už sa doťahujú finálne úpravy v interiéri, nie je zrovna výhra. V tom prípade odporúčame skôr ističovú skrinku na omietku, ktorá síce bije o niečo viac do očí, avšak nainštalujete ju rýchlo, pomocou pár skrutiek a navyše po sebe nezanecháte spúšť.  

 

Ako vybrať ističovú skrinku? 

 

Všetky vyššie uvedené parametre, podľa ktorých je možné vyselektovať tú najvhodnejšiu ističovú skrinku, zohrávajú pri jej výbere dôležitú rolu. Vo všeobecnosti je okrem toho dôležité zvážiť niekoľko zásadných otázok a faktorov. Ktoré sú to? 

 

Je ističová skrinka dostatočne bezpečná?

Každý skúsený elektroinštalatér hľadá v prvom rade ističovú skrinku, ktorá je spoľahlivá. Rozhoduje o tom napríklad aj skúsenosť s danou značkou alebo výrobcom. Samozrejmosťou je nákup vo veľkoobchode s kvalitným elektroinštalačným materiálom. Základom je teda ističová skrinka, ktorá poskytuje spoľahlivú ochranu pred preťažením, skratmi a inými prípadnými problémami v rámci jednotlivých okruhov. Je totiž veľmi dôležité zohľadňovať bezpečnosť obyvateľov domu, zamestnancov alebo akékoľvek iné osoby a nevystavovať ich (a taktiež samotné prostredie) riziku úrazu alebo požiaru.

Aké komponenty obsahuje ističová skrinka?

V hlavnej úlohe stojí práve ich kvalita. V prvom rade je potrebné, aby ističové skrinky spĺňali príslušné štandardy a normy. Kvalitné ističe a poistky priamo v skrinke majú exaktné spúšťacie prúdy a sú odolné voči mechanickému namáhaniu, čo zvyšuje spoľahlivosť ochrany obvodov. Zlá kvalita kontaktov môže viesť k nadmernému ohrevu, stratám výkonu alebo dokonca k mechanickému zlyhaniu, čo môže ohroziť bezpečnosť celej inštalácie. Napokon platí, že v prípade ističových skriniek umiestnených v prostrediach, ako sú napríklad priemyselné a výrobné haly alebo exteriér, je dôležité, aby komponenty dostatočne odolávali vlhkosti, prachu a iným škodlivým vplyvom prostredia.

 

Možnosti nastavenia a presná diagnostika problému

 

Schopnosť správneho nastavenia a diagnostiky je kľúčovým faktorom pri výbere ističovej skrinky. Vďaka nej môže oprávnený elektroinštalatér nastaviť a efektívne udržiavať elektrický okruh. To znamená, že v prípade potrebného zásahu dokáže rýchlo identifikovať problém a vďaka tomu zabrániť škodám väčšieho rozmeru.

 

Je možné ističovú skrinku prispôsobiť? 

Už vyššie sme poukázali na dôležitý bod, ktorý pri výbere skrinky treba zohľadniť. Hovoríme konkrétne o možnosti pridávania ďalších obvodov v prípade, ak bude potrebné dodatočné zapojenie nového okruhu pre osvetlenie alebo napríklad zásuvku. Je totiž bežnou realitou, že v rámci inštalácií v rodinných domoch pribúdajú nové prístavby, závlahové systémy, exteriérové osvetlenie altánku a podobne. Je preto vhodné siahnuť po ističovej skrinke s možnosťou pridania ďalších obvodov, rozšírenia kapacity alebo prispôsobenia pre neskoršie prípadné požiadavky zákazníka. 

 

Spôsob zapojenia ističovej skrinky

Vo všeobecnosti každý elektroinštalatér uprednostňuje zapojenie ističovej skrinky,  ktoré je jednoduché a nezaberie mu veľké množstvo času. V prípade náročnejšej elektroinštalácie si však ťažko vybrať. Minimálne spôsob nahodenia skrinky na omietku alebo pod omietku dokáže niekedy ušetriť potrebný čas pri montáži ističovej skrinky. 

 

Zapojenie ističovej skrinky. Na čo si dať pozor?

V prvom rade je potrebné poznamenať, že si zapojenie ističovej skrinky vyžaduje určitú odbornosť a do rúk laika rozhodne nepatrí. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je ističová skrinka ako polotovar, pripravená na inštaláciu, ktorú zvládne ktokoľvek ľavou – zadnou. Nie je tomu tak. Len oprávnená firma alebo jednotlivec môže ističovú skrinku zapojiť a následne je potrebné vyhotoviť aj protokol o jej skúške. Protokol je zásadne dôležitý pre potreby bezproblémovej revízie. V prípade samotného zapojenia ističovej skrinky je dôležité zohľadniť týchto pár dôležitých bodov. 

  1. Správne dimenzovanie a výber ističov 

Zvoľte ističe a prvky s vhodnou kapacitou pre jednotlivé obvody, aby boli chránené pred preťažením a skratmi. Ak je istič príliš slabý, môže dôjsť k jeho častému vyhoreniu alebo vytrhnutiu, čo by mohlo viesť k prerušeniu dodávky prúdu alebo dokonca k požiaru. Napokon, nevhodne nadimenzované ističe by nemuseli dostatočne efektívne odpojiť obvod v prípade skratu.

  1. Kvalitné zapojenie vodičov

Aby bola celá elektroinštalácia spoľahlivá a bezpečná, rozhodne je na mieste dať si pozor pri zapájaní vodičov. Dôsledné pripojenie bez problémov odoláva mechanickému zaťaženiu, výkyvom a iným faktorom, čo znižuje potrebu zásahov alebo častej údržby. Navyše nekvalitné pripojenie prináša aj nestabilitu alebo výpadky prúdu, čo môže ovplyvniť celkové fungovanie elektrických zariadení.

3. Prehľadné označenie obvodov

Nezabúdajte pri zapojení ističovej skrinky na jeden veľmi dôležitý detail – dostatočne jasné označenie jednotlivých obvodov. Oceníte to nielen vy, ale aj majiteľ budovy, správca alebo ktokoľvek, kto sa v nich bude musieť zorientovať v prípade rýchleho zásahu. Nič nie je horšie, ako dlhé minúty hľadať ten správny istič. Pritom je to tak jednoduché – pár sekúnd, ktoré obetujete na označenie po ukončení elektroinštalácii, dokáže v budúcnosti zamedziť poškodeniu elektrospotrebičov alebo aj zásadnejším škodám.

 

4. Umiestnenie ističovej skrinky

 

V prvom rade je dôležitá bezpečnosť a bezproblémový prístup. Znamená to mať skrinku na dosah bez potreby otvárať nejaké zariadenia alebo skrine, prípadne presúvať nábytok. Ističová skrinka by nemala byť umiestnená ani pod schodami ani na schodoch. V tomto bode je veľkou otázkou odolnosť skrinky, najmä v rámci inštalácii mimo interiéru domov a bytov. Tu platí, že je ideálnym miestom okolie vchodových dverí v rámci chodby alebo predsiene a v bytoch napríklad v stupačke.

 

MURAT TIP: Pri zapojení ističovej skrinky nezabudnite nahodiť aj záslepky na pozície, ktoré momentálne nie sú využité. Rovnako, ako vŕtaním do skrinky, narušíte tak jej triedu krytia (IPXX). Zároveň môže nastať prípad, že ističová skrinka s takýmto zásahom nemusí prejsť revíziou.

4. Dodržiavanie predpisov a noriem pre ističové skrinky

Každý skúsený elektroinštalatér ich má v malíčku, minimálne tie, s ktorými sa stretáva najčastejšie. Čo sa týka aktuálnych noriem pre rozvádzače, nezabudnite na potrebnú dokumentáciu, ktorú zahŕňa:

  • Doklad o preverení konštrukcie a protokoly zo skúšok podľa STN EN 622 08
  • Doklad o skúškach podľa STN EN 61439
  • Protokol o preverovaní kusovými skúškami
  • Protokol o preverovaní oteplenia výpočtom alebo skúškami
  • ES Vyhlásenie o zhode

A zároveň majte na pamäti označenia ističovej skrinky, ktoré podľa nových noriem pre rozvádzače zahŕňa značku CE, výrobný a výstražný štítok.

Malá rada na záver – ak budete vyberať ističovú skrinku, zamierte k dodávateľovi s kvalitným elektroinštalačným materiálom, kde na jednom mieste dostanete aj všetky potrebné doplnky k inštalácii. V MURATE-e nájdete všetko potrebné ako na dlani. 

 

VYBRAŤ ISTIČOVÚ SKRINKU

 

 

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu