Kombinované a prúdové chrániče Noark: Ktorý použiť a ako dodržať prúdovú zaťažiteľnosť káblov?

Kombinované a prúdové chrániče Noark: Ktorý použiť a ako dodržať prúdovú zaťažiteľnosť káblov?

Prúdové chrániče sú neodmysliteľnou súčasťou elektrických inštalácií, ktorá prispieva k ochrane zariadení a ľudí pred únikom prúdu. Druhým typom chráničov sú kombinované chrániče, ktoré chránia pred ...
Elektromateriál
16.04.2024 13:28:33

Prúdové chrániče sú neodmysliteľnou súčasťou elektrických inštalácií, ktorá prispieva k ochrane zariadení a ľudí pred únikom prúdu. Druhým typom chráničov sú kombinované chrániče, ktoré chránia pred poškodením nadmerne vysokým prúdom samotné káble. Dôležitý parameter, s ktorým je potrebné v rámci každej elektroinštalácie pracovať, je prúdová zaťažiteľnosť káblov. V nasledujúcom článku sme sa zamerali na jej súvislosť s kombinovanými chráničmi, typy prúdových chráničov značky Noark a rady, ako vybrať vhodný prúdový chránič.

 

Čo je dôležité v rámci prúdovej zaťažiteľnosti káblov?

 

Prúdová zaťažiteľnosť káblov hovorí o maximálnom prúde, ktorý môže káblom prechádzať po vyhradený čas bez toho, aby kábel poškodil. Ide o jeden z najdôležitejších parametrov pri projektovom návrhu elektrických inštalácií a sústav a samozrejme, následne aj pri ich realizácii. Dôležité parametre, ako napríklad prierez kábla alebo jeho dĺžka, môžu v prípade nesprávneho výberu viesť k prehriatiu kábla a poškodenia.

Prúdová zaťažiteľnosť káblov a kombinovaný chránič

 

Významnú rolu pri ochrane káblov a celej elektroinštalácie zohráva ističová časť kombinovaného chrániča. Jeho úlohou je zareagovať na vysoké hodnoty prúdu a okamžite odpojiť obvod, aby sa zamedzilo jeho preťaženiu. Prúdová zaťažiteľnosť káblov je preto dôležitý parameter, ktorý treba pri výbere vhodného prúdového chrániča vziať na vedomie.

 

Ako vybrať vhodný prúdový chránič podľa prúdovej zaťažiteľnosti?

 

Je to jednoduchá matematika. Dôležité je sledovať parameter menovitého prúdu (nominálneho), ktorý hovorí o tom, aké hodnoty elektrického prúdu sú zabezpečené pre prechod chráničom bez zásahu. Táto hodnota by mala byť vždy nižšia, ako hodnota prúdu, ktorý znesú káble (a ostatné časti elektroinštalácie) bez poškodenia. Tak sa zabezpečí, že prúdový chránič zareaguje v okamžiku, ako zaznamená nadmerný prúd a zabráni tak preťaženiu káblov v sústave.

 

Typy prúdových a kombinovaných chráničov Noark

 

To, ako dokážu jednotlivé prúdové chrániče reagovať na rôzne typy porúch, vytvára hlavný rozdiel medzi prúdovým a kombinovaným chráničom.

 

Prúdový versus kombinovaný chránič

 

Kým úlohou prúdového chrániča je reagovať na únik prúdu a prioritne poskytovať ochranu pri porušení izolácie alebo priamom kontakte so živou bytosťou, kombinované chrániče ponúkajú širšie možnosti ochrany, vrátane nadprúdu, preťaženia a skratov. Inak povedané, tento typ chrániča je kombináciou prúdového chrániča a ističa, ktorého úlohou je práve ochrana pred nadprúdom. Práve to je dôvodom, prečo sa kombinované chrániče používajú na ochranu náročnejších elektrických inštalácií v domoch, komerčných budovách a priemyselných zariadeniach.

 

Prúdové chrániče typu AC

 

Prúdové chrániče typu AC zohrávajú dôležitú rolu pri ochrane väčšiny elektrických obvodov a zabezpečujú spoľahlivú prevádzku elektrických systémov v bežných aplikáciách. Reagujú na reziduálny striedavý prúd, ktorý je charakteristický pre bežné elektroinštalačné obvody a zariadenia v domácnostiach, kanceláriách a priemysle. V tomto prípade hovoríme najmä o svetlách, zásuvkách, domácich spotrebičoch a kancelárskej elektronike.

 

Prúdové chrániče typu A

 

Prúdové chrániče typu A chránia citlivé elektrické obvody a inštalácie pred poškodením a bezpečnostnými hrozbami. Dokážu reagovať na malý prúd a rozličné druhy porúch. To zahŕňa nielen striedavý prúd (AC) a pulzujúci jednosmerný prúd (DC), ale aj iné zložitejšie prúdové vzory. Práve to je dôvodom, prečo sú prúdové chrániče typu A využívané v elektroinštaláciách, kde sa požaduje vysoká presnosť a spoľahlivá ochrana. Príkladom sú špecializované laboratória, výskumné strediská alebo telekomunikácie.

 

Prúdové chrániče typu B

 

Prúdové chrániče typu B sú špecificky vytvorené tak, aby chránili elektroinštalačné obvody pred reziduálnym striedavým prúdom. Prúdové chrániče typu B sa často používajú v sústavách, kde je dôležité minimalizovať riziko elektrickej poruchy. Sú tak vhodné pre AC, pulzujúci aj hladký DC prúd. Príkladom sú sú laboratóriá, zdravotnícke zariadenia, počítačové strediská a servery, ale i nabíjačka EV v domových inštaláciách.

 

Prúdové chrániče typu F

 

Prúdové chrániče typu F reagujú na striedavý prúd s vysokou frekvenciou. Keďže ide o špeciálny variant prúdového chrániča typu A s vyššou frekvenčnou citlivosťou, svoje miesto má v aplikáciách s meničmi či vysokofrekvenčných zariadeniach (laboratóriá, vedecké experimenty, rádiové komunikačné zariadenia, vysokofrekvenčné generátory). Vysoká citlivosť na vysokofrekvenčné poruchy zabezpečuje, že elektrické zariadenia a obvody budú chránené pred potenciálnymi elektrickými poruchami a poškodením.

 

Prúdové chrániče typu G

 

Prúdový chránič typu G je presne navrhnutý tak, aby dokázal reagovať na netradičné poruchy prúdu a nadmerný striedavý prúd. Ten môže spôsobiť nestabilná elektrická záťaž alebo nepredvídateľné okolnosti. Tento typ prúdového chrániča dokáže zaznamenať aj minimálne odchýlky od bežných hodnôt prúdu, vďaka čomu chráni citlivé elektrické zariadenia. Tento typ chrániča sa vypína s omeškaním.

 

Prúdové chrániče typu S

 

Prúdový chránič typu S slúži na ochranu elektroinštalačných obvodov pred nadmernými striedavými prúdmi. V tomto prípade však prúdový chránič dokáže zachytiť aj krátke striedavé poruchy, ktoré bežne zapríčiňujú krátkodobé nesúlady v jednotlivých elektrických systémoch. Krátke striedavé poruchy – skraty, sú eliminované dostatočne rýchlo, vďaka čomu sa znižuje riziko požiaru a poškodenia elektrických obvodov a zariadení v nich. Aj v tomto prípade platí, že k vypnutiu zariadenia dochádza s oneskorením.

 

Podľa čoho vybrať vhodný prúdový chránič?

 

Výber prúdového chrániča je dôležitý krok pred samotnou inštaláciou. Existuje veľké množstvo prúdových chráničov s rôznymi špecifikami a parametrami, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Na čo všetko by sa mal teda elektroinštalatér zamerať, aby sa mu podarilo vybrať ten správny prúdový chránič?

 

Menovitý prúd chrániča

Nominálny prúd je hodnota prúdu, na ktorú je obvod navrhnutý a pri ktorej stabilne pracuje. Ako sme v úvode uviedli, táto hodnota úzko súvisí s prúdovou zaťažiteľnosťou káblov a taktiež typom elektrickej sústavy. Platí, že pri vyššom nominálnom prúde bude chránič menej citlivý na menšie preťaženia. Zároveň však bude v zásade rezistentnejší voči krátkodobému preťaženiu. Naopak, ak prúdový chránič operuje s menším menovitým prúdom, je logicky citlivejší na menšie poruchy. Nevýhodou však je, že môže byť príčnou neopodstatnených výpadkov v elektrickom obvode.

Typ prúdového chrániča

V prehľadných informáciách o druhoch a typoch prúdových chráničov, z ktorých sme ešte stále nevymenovali všetky, je stručne popísané, aký typ prúdu a aký charakter elektroinštalácie s daným typom chrániča súvisí.

 

V prípade ističov v kombinovaných chráničoch platí nasledovné rozdelenie podľa násobku menovitého prúdu, na ktorý reagujú:
 

  • typ B je vhodný na ochranu elektrického vedenia, zásuvkových a svetelných obvodov v domácnosti a typicky reaguje pri 3 až 5 násobku menovitého prúdu,

 

  • typ C je vhodný pre malé induktívne záťaže, teda menšie elektromotory, menšie transformátory a väčšie svetelné okruhy a typicky reaguje pri 5 až 10 násobku menovitého prúdu,

 

  • typ D je vhodný pre veľké induktívne a kapacitné záťaže.

 

 

Znamená to, že na každý typ prúdu a taktiež problém, ktorý v rámci sústavy môže vzniknúť, je vytvorený špecifický kombinovaný chránič s ističom, ktorý si s ním dokáže poradiť.

 

Charakter porúch prúdu v systéme

 

Ak viete, aký typ prúdových porúch je pre danú elektroinštalačnú sústavu charakteristický, o to ľahšie vyberiete aj vhodnejší prúdový chránič. Opäť raz pomôže základná orientácia medzi jednotlivými typmi prúdových chráničov. Na základe nej je jasné, ktorý chránič lepšie eliminuje riziko v prípade krátkych skratov, v prípade preťaženia alebo iného typu poruchy prúdu.

Inštalácia prúdového chrániča a normy

Pri výbere vhodného prúdového chrániča je dôležité vziať na vedomie aj praktické aspekty, ako sú napríklad rozmery chrániča a spôsob jeho montáže. Málo dostupné miesta alebo iné špecifické požiadavky si môžu vyžadovať vždy iné nároky, ktoré je treba zohľadniť. Rovnako, ako v prípade noriem a zákonov. Tie môžu obsahovať presné požiadavky, týkajúce sa nielen voľby konkrétneho typu prúdových chráničov, ale aj ich vhodnej inštalácie. Platí teda, že prúdové chrániče musia spĺňať normy a triedy, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu aplikáciu.

Výrobca alebo značka prúdových chráničov

Rovnako, ako v prípade iného elektroinštalačného materiálu, aj prúdové chrániče predstavujú bezpečnejšie a odolnejšie riešenie, ak sa jedná o renomovaného výrobcu alebo overenú značku. Inak povedané, ak chcete kvalitný prúdový chránič, vsaďte na výrobcov, ktorí vďaka kvalitným produktom ponúkajú vyšší stupeň ochrany. Príkladom je značka NOARK, v aktuálnej akcii dokonca za nižšiu cenu.

Podarilo sa vám zorientovať sa v jednotlivých typoch prúdových chráničov? Veríme, že ste získali všetky potrebné informácie, aby elektroinštalácie spod vašej ruky vždy vhodne zabezpečil správne zvolený prúdový chránič.

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu