Meranie štruktúrovanej kabeláže. Ako na to?

Meranie štruktúrovanej kabeláže. Ako na to?

Štruktúrovaná kabeláž prináša možnosť, ako spojiť výstupné body (počítače, telefóny, kopírovacie zariadenia a pod.) v rámci jednej kancelárie alebo i celej budovy.  Tento typ kabeláže sa používa aj v prípade mnohých ...
Elektroinštalácia
28.10.2022 11:08:49

Štruktúrovaná kabeláž prináša možnosť, ako spojiť výstupné body (počítače, telefóny, kopírovacie zariadenia a pod.) v rámci jednej kancelárie alebo i celej budovy.  Tento typ kabeláže sa používa aj v prípade mnohých domácností, kde sa predpokladá zapojenie viacerých zariadení. Samotné zapojenie však nie je koniec. Jedným z krokov pre úspešné sprevádzkovanie siete je okrem kvalitných certifikovaných komponentov štruktúrovanej kabeláže a šikovných rúk elektrikára aj výsledné meranie kabeláže


Zaujíma vás viac? Prečítajte si rady a tipy odborníkov, ako merať štruktúrovanú kabeláž.

Komponenty na štrukturovanú kabeláž. Čo hovoria trendy?

 

Základom spoľahlivej štruktúrovanej kabeláže sú práve jej jednotlivé časti. Dnes nájdete v ponuke odborných predajcov elektroinštalačného materiálu produkty, ktoré rýchlo a bezproblémovo inštalujú a poskytujú dlhodobo garantovaný výkon desiatky rokov. Príkladom je inovatívny metalický systém Linkeo C štruktúrovanej kabeláže  z dielne overenej značky Legrand. Aké sú jeho výhody? 

 

 • disponuje beznástrojovým keystone-om
 • prenáša dáta s vysokou spoľahlivosťou a minimálnymi stratami
 • je dostupný pre všetky aktuálne používané kategórie (Cat 5e, Cat 6 a Cat 6A a pod.)
 • je ekologický (vyrobený bez použitia plastov, z neutrálneho kartónu)
 • má minimálnu spotrebu baliaceho materiálu 

Prečo merať štrukturovanú kabeláž?

 

Meranie štruktúrovanej kabeláže predstavuje v prvom rade akúsi kontrolu a vyhodnotenie pred samotným uvedením do prevádzky. Vďaka výsledkom merania je možné porovnať si reálny stav s požadovanými normami. Výsledkom merania je výstup v podobe protokolu, či už pre potreby certifikátov alebo overenia (podľa zadania správcu siete). Merať možno dielčie parametre alebo z nameraných hodnôt niektoré vypočítať. 

Ako merať štrukturovanú kabeláž?

 

Prvým, základným bodom je určiť si vhodnú metodiku merania (permanentná linka, permanentný kanál – jednokonektorový alebo viackonektorový a pod.). Taktiež nie je jedno, kedy sa meranie zrealizuje. Prirodzene k nemu dochádza po zapojení celej kabeláže, avšak treba zohľadniť fakt, že to často nie je v reálnej prevádzke. Príkladom je meranie štruktúrovanej kabeláže v novopostavenej budove alebo obytnom priestore, kde chýba prítomnosť iných technológií, ako napríklad silnoprúdové rozvody, svetelné rozvody, záložné rozvody a podobne. 

 

Platí však, že meraniu pomocou prístrojov by mala predchádzať vizuálna kontrola. Tá dokáže odhaliť na pohľad viditeľné chyby, ktoré napokon žiaden merací nástroj nedetekuje. Skontrolujte teda najskôr:

 

 • správne rozpletenie párov a maximálnu dĺžku káblov 
 • odstránenie plášťa káblov v blízkosti konektora v súlade s normami
 • dodržanie polomera ohybu káblov
 • ochranu káblov pred mechanickým poškodením
 • uloženie káblov, ktoré chráni pred rušením elektromagnetickým signálom
 • správne uzemnenie káblov (aj pomocou ohmmetra)
 • kontrolu tienenia (fólie) 

Čím merať štrukturovanú kabeláž?

 

Aby meranie prebehlo správne, je potrebné zvoliť si vhodný merací prístroj. Pri meraní fyzickej linky je potrebné odlíšiť, či meriame metalickú kabeláž (dátové, koaxiálne alebo satelitné rozvody), optickú kabeláž alebo bezdrôtové rozvody (meranie sily televíznych, satelitných alebo rozhlasových signálov).

Prístroje na meranie štruktúrovanej kabeláže

 

Nástroje na meranie štruktúrovanej kabeláže môžeme rozdeliť na:

Verifikačné prístroje

 

 • nevyžadujú externý zdroj
 • sú to jednoduché testery bez možnosti výstupných protokolov
 • výsledky merania sú priamo na displeji
 • jednoduché zobrazenie a signály pomocou diód

Klasifikačné prístroje
 

 • majú 2 časti – vysielaciu jednotku a prijímaciu sondu
 • sú schopné detekovať sieťový prevádzku
 • využívajú napríklad BERT alebo PAKET test
 • výsledkom je jednoduchý report

Certifikačné prístroje
 

 • komplexné meracie prístroje
 • existuje veľa variantov
 • možnosť nastavenia rôznych noriem a štandardov
 • výstupom je prehľadný protokol
 • je nutné ich pravidelne kalibrovať

 

V prípade kvalitnejších certifikačných meracích prístrojov je dokonca možné zvoliť si, aký typ fyzickej linky potrebujete zmerať a meniť nastavenie (nástavce) podľa potreby.   

Postup merania podľa vybranej topológie

 

Pre certifikáciu štruktúrovanej kabeláže sa vykonávajú najčastejšie dve základné merania (topológie). Pred ich realizáciou je potrebné správne nastaviť merací prístroj. Príkladom je zadanie NPV kábla, výber požadovanej referenčnej normy a prenosových parametrov a nakoniec samotný výber spôsobu merania.

Meranie PERMANENT LINK

 

V prípade tohto merania sledujeme zapojenie od patch panela k dátovej zásuvke, ktoré môže byť maximálne vo vzdialenosti 90 metrov. Toto spojenie predstavuje v rámci štruktúrovanej kabeláže najstálejšiu časť a nie je možné ho jednoducho porušiť, ide však len o určitú časť a nie kompletnú inštaláciu kabeláže. Oba meracie prístroje, pre blízky aj vzdialený koniec, sa umiestnia pomocou adaptérov na koncové časti osadené patch káblami. Keďže ich parametre prístroje poznajú, jednoducho sa z nameraných hodnôt odčítajú nimi spôsobené straty. Tento spôsob merania sa používa najmä pri nových inštaláciách.

Meranie CHANNEL

 

Toto meranie predstavuje testovanie celého kanála štrukturovanej kabeláže. Jedným koncom je aktívny prvok v rozvádzači a koncovým napríkad sieťová karta v počítači. V prípade tohto typu merania rátame aj s prepojovacími káblami. Ich odporúčaná maximálna dĺžka je 5 metrov a v prípade kábla pracoviska je to najviac 20 metrov. Celá sústava (vrátane horizontálneho kábla) by nemala presiahnuť 100 metrov. Pre meranie CHANNEL sa používajú adaptéry s koncovkami RJ 45 a po pripojení na patch káble sa tak zabezpečí pokrytie celého kanála.

 

Plánujete v najbližšej dobe nielen merať, ale taktiež zapájať štruktúrovanú kabeláž? V tom prípade odporúčame spoľahnúť sa inovatívne komponenty, vďaka ktorým inštalácia prebehne hladko, rýchlo a navyše máte aj istotu, že pri správnom zapojení aj meranie prebehne s pozitívnym výsledkom. 

 

OBJEDNAŤ KOMPONENTY NA ŠTRUKTUROVANÚ KABELÁŽ

 

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu