MURAT na odbornej konferencii Energetika 2018

 • Murat
 • Publikované 13.07.2018 13:53:00
 • Upravené 26.03.2020 11:25:09

Pred niečo vyše mesiacom (5.-7.júna 2018) sa zástupcovia MURATu zúčastnili Medzinárodného vedeckého podujatia ENERGETIKA 2018, ktorá sa konalo v krásnom horskom prostredí Tatranských Matliarov.

Usporiadateľmi tohto významného energetického podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Energetika 2018 zastrešovala naraz tri medzinárodné vedecké konferencie:

 • 1. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018 (14.ročník)
 • 2. Riadenie v energetike 2018 (13. ročník)
 • 3. Obnoviteľné zdroje energie 2018 (7.ročník)

Na podujatí sa zúčastnili desiatky zástupcov rôznych oblastí energetiky – jej ekologickej, ale aj ekonomickej sféry. Spoločnosť MURAT vo Vysokých Tatrách reprezentovali Ing. Tomáš Nemčovič ako zástupca vedenia firmy a Ing. Vojtech Desat - manažér technickej podpory pre klientov.

Jednotlivé témy prezentovali odborníci zo sféry energetiky, viaceré predniesli spíkri z Elektrotechnickej fakulty. Tri súbežne bežiace konferencie mali svoj program a úzko špecializované prednášky prebiehali v samostatných konferenčných miestnostiach. Súčasťou konferencií boli aj panelové diskusie hlavne z oblasti riadenia v energetike. Účastníci si tak mohli zvoliť obsah, ktorého sa chceli zúčastniť. Program bol v skutku bohatý a zaujímavý. Bolo naozaj z čoho vyberať.

Zo zaujímavých tém, ktoré zazneli vyberáme napríklad:

 • Riadenie sústav v meniacej sa Európe
 • Future Solar-Powered Electrical Energy Systems
 • Súčasné trendy a výzvy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v oblasti IT
 • Energetická bezpečnosť SR s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné prostredie
 • Story of the Czech RES support from the beginning to the present process of over-compensation.

Preberala sa problematika vzdelávania, aktuálne trendy, intenzívne sa riešili obnoviteľné zdroje energie ako ich dopad na energetickú sústavu, rozoberali sa popri pozitívach aj mnohé riziká s týmito zdrojmi spojené (napr. tzv. black out).

Konferencia mala aj svoju slávnostnú časť – odborná komisia opäť ako je už zvykom ocenila prínos jednotlivých ľudí z energetiky. Zároveň boli slávnostne dekorovaní aj mladí doktoranti.

Cieľom medzinárodného vedeckého podujatia bolo nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj tzv. networking – t.j. výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Toto bolo bezpochyby naplnené do bodky. Mali sme príležitosť ako si vypočuť odborné prednášky, tak sa s jednotlivými odborníkmi rozprávať a zdieľať skúsenosti či už počas pracovnej časti programu, alebo aj večer počas neformálnych posedení.