logo

Na čo si dať pozor pri rekonštrukcii starých budov

Káble a vodičePublikované 26.04.2019 10:27:00Upravené 26.03.2020 12:53:07

“Pri rekonštrukcií budovy sme dostali od dodávateľa nevhodné zásuvky, ktoré sme museli dať vymeniť.” Stretli ste sa aj vy s takým? Alebo niečím podobným? My sme sa tak isto stretli s podobnou situáciou v jednej dodávke, a preto by sme radi na takýto prípad poukázali. Príčin môže byť viacero, ale tou hlavnou vyzerajú byť staré rozvody v budove a tak nebolo možné zásuvky použiť.

Hneď na začiatku treba povedať, že budeme hovoriť o prípade s dvojzásuvkami (nie jednoduchými zásuvkami), ktorých spodná strana je zapojená správne a horná naopak, t.j. kolík je nasmerovaný nadol a fáza je na ľavej strane (viď obrázok).

Dôležitá poznámka: Dvojzásuvky vyrábané v niektorých štátoch EÚ sú schválené pre použitie v celej EÚ a riadne opatrené značkou CE.

Pomaly 40 rokov staré normy STN 33 2130 a 33 2180 týkajúce sa Vnútorných elektrických rozvodov a Pripájania elektrických prístrojov a spotrebičov (mimochodom stále v platnosti) zodpovedali v tých časoch pre tieto účely používanej dvojvodičovej sústave TN-C (spoločný PE a N vodič a kolík) až po zásuvkové obvody. Podľa nich bola fáza (L vodič) pripojená vždy na ľavej dutinke pri pohľade spredu a pri ochrannom kolíku hore nad dutinkami.

V dnes používanej trojvodičovej sústave TN-S, prípadne TN-C-S (trojvodičová PE, N a L) musí byť samozrejme vodič PE pripojený na kolík, pričom je v princípe jedno, na ktorú dutinku sú vodiče L a N pripojené.

Záver č.1:
Jednofázové zásuvky s “obrátenými” pracovnými kontaktmi nepredstavujú v dnes používanej sústave TN-S, resp. TN-C-S žiadne zvýšené riziko. Koniec-koncov v harmonizovanej bezpečnostnej norme STN 33 000-4-46 (anglická verzia z roku 2017 a slovenská z roku 2018) už nie je národná príloha prevzatá z noriem STN 33 2130 a 33 2180, podľa ktorej bola fáza (L vodič) pripojená vždy na ľavej dutinke pri pohľade spredu a keď bol ochranný kolík hore.

Záver č.2:
Pri rekonštrukcii starších budov si treba hlavne uvedomiť, aké sú tam rozvody, resp. o akú sústavu ide. Pokiaľ nedôjde zároveň k výmene dvojvodičovej inštalácie (TN-C) za trojvodičovú (TN-S, TN-C-S), takéto dvojzásuvky, napriek tomu, že sú v EÚ schválené, nie sú použiteľné.

Anton Mentel

© 2020 MURAT s.r.o. | prevádzkované eshop systémom Grandus od spoločnosti For Best Clients, s.r.o.