Odborný seminár: Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.305/2011 o stavebných výrobkoch (CPR) a jeho dopad na prax

Odborný seminár: Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.305/2011 o stavebných výrobkoch (CPR) a jeho dopad na prax

Dňa 11.10.2017 organizovala spoločnosť MURAT odborný seminár, ktorého základnými témami boli: CPR - reakcia káblov na oheň, Požiarna bezpečnosť stavieb, Projektová dokumentácia, Špecifikácia vhodných stavebných výrobkov. Vyššie ...
Murat
26.03.2020 08:48:36

Dňa 11.10.2017 organizovala spoločnosť MURAT odborný seminár, ktorého základnými témami boli: CPR - reakcia káblov na oheň, Požiarna bezpečnosť stavieb, Projektová dokumentácia, Špecifikácia vhodných stavebných výrobkov.

logo

Vyššie uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1.7.2017. Výrobca je od tohto dátumu povinný:

  • Vyrábať alebo uvádzať na trh káble podľa novej normy,
  • Vydať Vyhlásenie o parametroch VoP (DOP),
  • Označiť výrobok značkou CE. Vlastnosti výrobku musia súhlasiť s vlastnosťami uvedenými vo Vyhlásení.

logo

 

Predmetom organizovaného seminára bol detailnejší pohľad na túto problematiku a hlavne jej dopad na kľúčové cieľové skupiny – hlavne projektantov, montážnych organizácií, HaZZ. Garantom vysokej odbornosti prezentácii bol špičkový odborník na túto oblasť pán František Gilian, zakladajúci člen Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR a jej bývalý prezident, spracovateľ mnohých pôvodných slovenských technických noriem z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Ďalším expertom zo strany výrobcu káblov spoločnosti PRAKAB bol pán Jiří Váša. Odbornú stránku a organizáciu podujatia za MURAT zabezpečoval pán Anton Mentel, vedúci oddelenia technickej podpory.

logo

Účastníci odbornej verejnosti mali možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky ako:

  • Čo presne obsahuje nové nariadenie a aký to má dopad na môj biznis?
  • Ktoré sú kľúčové paragrafy nového nariadenia?
  • Ako sa to dotýka mojej dennej praxe?
  • Čo sa zmení oproti predchádzajúcemu obdobiu?
  • Aký dopad môže mať táto norma na náklady, bezpečnosť pri jej neakceptovaní, atď.

 

Firma MURAT organizovaním seminára naplnila podľa jeho účastníkov očakávania na 100%. Tí, ktorí sa vyjadrili, hodnotili vysoko pozitívne jeho obsah, štruktúru a hlavne prínos pre prax.

Ing.Ján Jurčovič, projektant: „Sumárne hodnotím tento seminár veľmi pozitívne a určite bol pre moju prax vysoko prínosný. Zároveň by som v budúcnosti uvítal akciu so zameraním pre projektantov, keďže nedostatky často vznikajú už v štádiu projektovej prípravy.“

80% opýtaných by s určitosťou a 20% veľmi pravdepodobne privítali podobný odborný seminár, resp. by takýto druh školenia odporučili svojim kolegom alebo známym. Pozitívna reakcia nás potešila a zároveň nás zaväzuje k ďalšiemu rozvíjaniu odbornosti nášho cieľového segmentu, ktoré považujeme za jednu z našich top priorít.

Do videnia v MURATe pri ďalšom podobnom školení.

Róbert Háger

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu