Prehľadná pomôcka: Prevodná tabuľka káblov a vodičov

Prehľadná pomôcka: Prevodná tabuľka káblov a vodičov

Prečítajte si, aké káble a vodiče zvoliť pre rôzne použitia a zorientujte sa v označeniach a skratkách káblov pomocou nasledujúcej tabuľky.*    Typy káblov a vodičov pre rôzne použitia   Podobné národné alebo ...
Káble a vodiče
04.08.2022 09:29:17

Prečítajte si, aké káble a vodiče zvoliť pre rôzne použitia a zorientujte sa v označeniach a skratkách káblov pomocou nasledujúcej tabuľky.* 

 

Typy káblov a vodičov pre rôzne použitia 

 Podobné národné alebo zahraničné typy   

  Silové káble nad 1 kV

10, 22, 35-CXEKVCE, CXEKVCY

N2XS(F)2Y,  N2XS(F)Y 6/10, 12/20, 18/30 kV
  10, 22, 35-AXEKVCE, AXEKVCY NA2XS(F)2Y,  NA2XS(F)Y 6/10, 12/20, 18/30 kV
     
  6-CYKCY 6-CHKCY, N2XS(F)2Y 6/10 kV
  6-AYKCY 6-AHKCY, NA2XS(F)2Y 6/10 kV
     
  Silové káble do 1 kV CYKY,  CYY,  1-CYKY, 1-YY NYY, E-YY, YKY
  CYKCY, CYKFY, 1-CYKFY NYCY, NYCWY, E-YCY 
  AYKY, AYY, 1-AYKY, 1-AYY NAYY,  E-AYY,  YAKY
     

  Izolované vrchné vedenia do 1 kV

KEVMEX-1,   1-AES, 1-AEKS NFA2X, E-A2Y/E-XA2Y
     
  VN Izolované vrchné vedenia  22-PAS AASC/XLPE-W 22 (35), 25 (35), ADX-K, SAX-W 22kW
     
  Silové káble nad 1 kV oheň retardujúce 10, 22, 35-CXEKVCE -R NOPOVIC  10,22,35-CXEKVCE-R, N2XSH  6/10, 12/20, 18/30 kV
  10, 22, 35-AXEKVCE -R NOPOVIC  10,22,35-AXEKVCE-R, NA2XSH  6/10, 12/20, 18/30 kV
    NOPOVIC  6-AHKCH-R
    NOPOVIC  6-CHKCH-R
     
  Silové káble nad 1 kV oheň retardujúce    
  s reakciou na oheň B2ca-........    N2XSH B2ca-...  6/10, 12/20, 18/30 kV
     
  Silové káble do 1 kV oheň retardujúce CHKE-R B2ca-..., CXKE-R B2ca-... PRAFlaSafe X, PRAFlaSafe + X, N2XH B2ca,..... 
  s reakciou na oheň B2ca-........    
     
  Sil.káble do 1 kV funkčné podľa IEC 60331 C(L)HKE-V B2ca-..., CXKE-V B2ca-..., PRAFlaDur +, PRAFlaDur, N2XH FE180/E30 B2ca-...
  s reakciou na oheň B2ca-........    
     
  Silové káble do 1 kV s funkčnosťou    trás  PS 30-90 N2XH FE180/E30-90 B2ca-... PRAFlaDur +, PRAFlaDur 90
  a s reakciou na oheň B2ca-........    
     
  Sil. káble do 1 kV oh.retard.bez reakcie na oheň CHKE-R , CXKE-R  N2XH, CHKH-R, CXKH-R
     
  Sil.káb.do 1 kV dľa IEC 60331 bez reakcie na oheň C(L)HKE-V , CXKE-V  N2XH FE180, (N)HXH FE180, CXKH-V
     
  Telekomunikačné inštalačné bezhalogénové káble  JXFE-R  J-H(St)H, SHKFH-R B2ca
   JXFE-V JE-H(St)H FE180, JE-H(St)H FE180 B2ca
     
  Harmonizované vodiče H05V-K, H07V-K X05V-K, X07V-K, Ysf, Yf, CYA
  H05V-U, H07V-U,  H07V-R A05V-U, A07V-U,  A07V-R, X05V-U,  X07V-U, CY
X05V-R, Y, Ye, Ym 
  H03VH- H A03VH-H, CYH, V03VH-H, SCY
  H03VV-F, H05VV-F A05VV-F, A03VV -F ,CYLY , CYSY, NYSLYÖ, FRR/2
    Olflex 140,150, CMSM, YSLY-JZ, JZ 500
  H03VVH2-F, H05VVH2-F   A05VVH2-F, CYLY , CYSY oválne
   H05VVC4V5-K  NYSLYCYÖ,  Olflex 140,150 CY, CMFM
  H05V2-K, H07V2-K CQA
     
  H05RR-F, H05RN-F CGLG,HLS
  H07RN-F CGSG, CGTG,  HSS, HTS, TITANEX
  H01N2-D NSLFFöU, CGZ
     
  Harmonizované vodiče bezhalogénové H05Z1Z1-F  
  H07ZZ-F  
  H05Z-K, H07Z-K  
     
  Ploché pre výťahy a dopravnú techniku H05VVH6-F, H07VVH6-F  Ölflex Crane F,Ölflex LIFT F, NEO-plochý
 
     
  Páskové lepené TLWY Páskový  typ L, typ D, PNLY
     
  Káble pre ponorné čerpadlá H07RN8-F, H07BB-F Tauchflex-R, Tauchflex-FL, TECWATER-S1BN8-F, PROFIPLAST-R (-P, -SUB P )
     
  Silikonové káble ( 180°C) H05SS-F, CS, CSA, SiF, Olflex Heat 180, SiHF, THERMFLEX 180 EWKF, N2GFAF
  H05SST-F,CSAO, V05SJ-K SiAF/GL, FG4G4 THT
     
  Iné teplotne odolné HELUTHERM 120,145,HELUFLON-FEP-6Y viacž. OLFLEX HEAT 125, 205, 260,....
     
  Teflónové prepojovacie vodiče TAV, TBV OLFLEX HEAT 205 SC, HELUFLON-FEP-6Y
     
  Prepojovacie káble 1-CHBU, 3-CHBU, 6-CHBU NSGAFÖU 0,6/1kV, 1,8/3kV, 3,6/6kV
  CGAU 2/3,6kV, CGAU 3,6/6kV  
     
  Pre motory,servopohony a snímače (1 kV) 2YSLYCY, 2YSLYCYK TOPFLEX 600-C-PVC
     
  Tienené napájacie príp. ovládacie (500V) CMSM, YSLY-JZ (OZ) JZ-500,JB-500,OLFLEX Classic.100, 110
     
  Káble pre fotovoltaiku H1Z2Z2-K OLFLEX Solar XLS-R, (-WP), Fotoflex, SOLARFLEX-X PV1-F
     
  Zabezpečovacie káble JEFY,JYFY JEXY, JYXY,NCEY, NCYY
     
  Ovládacie káble tienené (250V) JYTY, JQTQ  
     
  Telekomunikačné inštalačné káble  JE-Y(St)Y (0,8)  F-YAY
     
  Telekomunikačné a dátové káble SYKY, SYKFY, EPS SYKFY,BYFY-M J-YY (0,6),  J-Y(St)Y (0,6), JB-Y(St)Y (0,8)
  TCEKPFLE, TCEPKPFLE A-2YF(L)2Y
     
  Nízkofrekvenčné dátové káble LiYY, LiYCY Unitronic LiYY, Unitronic LiYCY, TRONIC (LiYY),TRONIC-CY (LiYY-CY)
     
  Nízkofrekvenčné signálne káble SCY H03VH-H
     
  Telekomunikačné inštalačné káble bezhalogénové  JXFE-R J-H(St)H,  Unitronic J-H(St)H
   JXFE-V JE-H(St)H FE180
     
  Rozhlasové šnúry SRO LiYCY, Unitronic LiYCY,  Tronic CY
  SROM, SROS LiYCY-CY
   ROS Unitronic CY PiDY (TP)
     
  Komunikačné káble do 50V SPR, SPRM LiYY, Unitronic LiYY, Datax (flex) YY, Tronic
     

 

*Upozorňujeme, že údaje v tabuľke sú orientačné a pre 100% uistenie odporúčame kontrolu podľa katalógového listu daného kábla.

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu