Prípadová štúdia: svetelno-technické výpočty a návrhy pre tenisovú halu

Prípadová štúdia: svetelno-technické výpočty a návrhy pre tenisovú halu

Ako sme riešili zadanie na zlepšenie osvetlenosti tenisovej haly v Pezinku spolu s úsporou elektrickej energie. Projekt: Tenisová hala Pezinok Investor/zákazník: Sport palace, s.r.o. Pôvodné zadanie: Zákazník mal záujem ...
Elektromateriál
02.04.2020 13:03:09

Ako sme riešili zadanie na zlepšenie osvetlenosti tenisovej haly v Pezinku spolu s úsporou elektrickej energie.

Projekt: Tenisová hala Pezinok
Investor/zákazník: Sport palace, s.r.o.
Pôvodné zadanie: Zákazník mal záujem modernizovať/rekonštruovať osvetlenie tenisovej haly, s výmenou osvetľovacej sústavy za novú úspornejšiu – vízia novej „LED“ technológie.
Účel rekonštrukcie: Nové hlavné LED osvetlenie s cieľom zabezpečenia úspory elektrickej energie pri zachovaní normatívnych požiadaviek na osvetlenie
Hlavný cieľ projektu: Znížiť príkon pri dodržaní resp. zlepšení osvetlenosti.
Požiadavky na dizajn: Prevedenie svietidiel – bez špecifikácie. Vnútorné rozmery miestnosti / haly (dĺžka, šírka, svetlá výška, rozmiestnenie nosníkov, stavebných konštrukcií – dostupná bola stavebná dokumentácia haly v tlačenej forme. Možnosti umiestnenia svietidiel – bez obmedzenia s prihliadnutím na možnosti umiestnenia svietidiel a elektrických rozvodov. Výmena káblových rozvodov osvetlenia – áno. -
Návratnosť investície: 5 rokov
Fotodokumentácia (pôvodný vs. nový stav):

Postup realizácie:

  • Vzhľadom na dostupnosť miesta stavby nasledovalo osobné stretnutie v priestoroch haly so správcom haly , s upresnením predstavy investora o riešení rekonštrukcie, spojené s obhliadkou riešených priestorov.
  • V rámci komunikácie so zákazníkom boli zozbierané dostupné informácie podklady pre spracovanie návrhu osvetľovacej sústavy.
  • Následne bol spracovaný variantný návrh osvetlenia vo výpočtovom programe Dialux. Požadovaná intenzita osvetlenia Em = 300lx. Spracované boli 3 návrhy rozloženia svietidiel (alt. 3 korešponduje z rozmiestnením aktuálnym). Návrh je pripravený v zmysle normy STN EN 12193 (Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk) pre osvetlenie tenisových kurtov v hale pre triedu osv. III. rekreačné športy / tréning / miestna súťaž. Požadovaná stredná intenzita osv. Eav min 300lx a rovnomernosť osv . Emin/Eav min 0,5. Pre osvetľovanie športovísk by svietidlá pre tenisový kurt nemali byť nad ohraničením kurtu čiarami zväčšenom o 3 m za základnú čiaru. Preto alt. 1 a 2 s rozmiestnením len po stranách kurtu. Nahrádzaných bolo 32ks svietidiel MH 400W za nové svetlometové svietidlá LED s asymetrickou optikou(záruka na svietidlo 5 rokov). Investor sa rozhodol pre alt. 1
  • Nasledovalo stretnutie ohľadne možnosti realizácie, nakoľko investor nemal vlastnú firmu pre realizáciu požiadal o spoluprácu. Bola mu odporučená montážna firma, ktorá už realizovala montáž podobných inštalácií a mala už aj skúsenosť so svietidlami, ktoré boli v projekte navrhnuté.
  • Svietidlá boli následne objednané, dodané a namontované.

Uvažujete o zefektívnení a skvalitnení Vášho osvetlenia? Neváhajte sa obrátiť priamo na nášho experta pre túto oblasť Radoslava Vaneka, vanek@murat.sk, +421 33 6481 214, alebo nás oslovte cez kontaktný formulár – radi Vám poradíme

 

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu