Programovateľné termostaty basic55®

Programovateľné termostaty basic55®

Spoločnosť ABB s.r.o. ponúka množstvo rôznych funkčných výrobkov. Dôležitou skupinou významných a dynamicky rastúcich riešení sú regulátory teploty tzv. termostaty. Termostaty predstavujú trend úspor energie. Sú k dispozícii vo ...
Akcia
10.05.2022 12:54:13

Spoločnosť ABB s.r.o. ponúka množstvo rôznych funkčných výrobkov. Dôležitou skupinou významných a dynamicky rastúcich riešení sú regulátory teploty tzv. termostaty. Termostaty predstavujú trend úspor energie. Sú k dispozícii vo všetkých dizajnových radoch ABB. Pretože sa firma ABB neustále snaží vyhovieť požiadavkám používateľov a zákazníkov, prichádza na trh s novou generáciou otočných alebo programovateľných termostatov s displejom v dizajne basic55®.

Funkčný termostat si vyskladáte z dvoch častí, ktoré sa objednávajú zvlášť. Ovládací a univerzálny silový komponent. Silový komponent je teraz rovnaký pre všetky dizajny Swing® (L), Tango®, Levit® (M), Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo) a najnovšie aj basic55® (obr. 1) a to vo všetkých farebných variantoch.

Termostaty novej generácie fungujú ako priestorové, podlahové alebo kombinované pre rôzne druhy tepelných zdrojov alebo chladiacich zariadení. Režim priestorového termostatu meria teplotu v priestore vstavaným snímačom a režim podlahového termostatu meria teplotu podlahovým čidlom v podlahe. Režim kombinovaného termostatu reguluje na základe údajov zo vstavaného priestorového snímača a podlahový snímač je iba limitný, teda stráži nastavenú maximálnu alebo minimálnu teplotu podlahy. Teplota miestnosti či už v obytnom, alebo v administratívnom objekte sa vám plne prispôsobí.

Rozsah voliteľných teplôt 0 až 50 ° C postačuje pre všetky bežné použitia. Silová jednotka s relé max. 16 A / 230 V AC alebo max. 16 A / 30 V DC umožňuje pripojiť sieťové napájanie (L, N), ovládané zariadenie a taktiež podlahový snímač teploty alebo externý ovládací kontakt (obr. 2). Činnosť silovej jednotky je riadená z ovládacej časti.

Prehľadný displej s automatickým podsvietením a kvalitným rozlíšením poskytuje informáciu o dátume, aktuálnom čase a nameranej teplote v miestnosti. Symbolom prezentuje aktuálny prevádzkový režim kúrenia alebo chladenia. Z displeja je viditeľná požadovaná teplota a ďalšie pomocné informácie. Texty ON / OFF označujú zapnutý / vypnutý stav výstupného relé.

V menu sú k dispozícii najrôznejšie nastavenia regulácie, ako je funkcia vonkajšieho snímača teploty, prípadne obmedzenie teploty podlahy, alebo ovládacieho kontaktu (prepínanie režimov a stavov), počet prevádzkových hodín, či protimrazová teplota. Ovládanie prístroja je možné zamknúť alebo odomknúť dlhším stlačením všetkých štyroch tlačidiel.

Termostat môže pracovať v režime manuálnom, automatickom a dovolenka. V automatickom režime reguluje teplotu podľa časového programu. Jednotlivé časové programy je možné vkladať, upravovať alebo mazať. Časový program môže platiť pre jeden deň v týždni, pre všedné alebo víkendové dni. Režim dovolenka je vymedzený dátumom spustenia a počtom dní (1 až 98 alebo trvalo) a voliteľnou teplotou. V režime Astro sa zadané časy pre zapnutie a vypnutie pripojeného zariadenia automaticky prispôsobujú východu a západu slnka, ktoré sa počas roka mení. V menu je možné nastaviť zemepisnú dĺžku, šírku a časové pásmo s možnosťou korekcie.

Obrázok č.1: Programovateľný termostat basic55

Adaptívna regulácia automaticky prispôsobuje regulačné parametre tak, aby bolo minimalizované kolísanie žiadanej teploty pri čo možno najmenej častom spínaní výstupného relé. Pri výpadku sieťového napájania bude chod hodín zálohovaný vnútornou batériou približne 3 mesiace a po obnovení napájania bude termostat pokračovať v činnosti. Zimný a letný čas sa prepína automaticky.

Obrázok č.2: Príklad zapojenia silovej jednotky

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu