Zoznámte sa s novou identitou MURAT

Zoznámte sa s novou identitou MURAT

Blíži sa kľudné obdobie medzi sviatkami je čas kedy sa môžeme hlbšie zamyslieť, obzrieť sa dozadu, čo sa nám podarilo ale i nahliadnuť pred seba, čo nové nás čaká. Nás toho čaká naozaj dosť a preto sme sa rozhodli priblížiť Vám to ...
Novinky
14.12.2022 15:52:50

Blíži sa kľudné obdobie medzi sviatkami je čas kedy sa môžeme hlbšie zamyslieť, obzrieť sa dozadu, čo sa nám podarilo ale i nahliadnuť pred seba, čo nové nás čaká. Nás toho čaká naozaj dosť a preto sme sa rozhodli priblížiť Vám to v nasledujúcom článku.

Ako hodnotíme uplynulý rok?

Minulý rok, kedy už bol koronavírus na ústupe prišla ďalšia nečakaná situácia, vojna na Ukrajine. Tá poznačila naše životy a našu firmu ešte výraznejšie než samotná pandémia. Nestihli sme sa poriadne spamätať z jedného a už vnikla do našich životov ďalšia rana.

 

Ceny surovín a tovarov naďalej rástli skokovito hore, menili sa doslova z týždňa na týždeň, nedostatok materiálu spôsoboval omeškania vo výrobe a dodávok tovaru. Interné výpadky zamestnancov z dôvodu vážnych ochorení resp. odchod zopár zamestnancov, ktorí cítili potrebu zmeny nám tak isto nehral do karát. Znova nás to donútilo pracovať intenzívnejšie, kombinovať rôzne možnosti dodávok, rôznych dodávateľov, hľadať alternatívy, nové riešenia. Naskladnenie dostatočného tovaru pre zákazníkov vytváralo tlak na financie, no zvýšený dopyt v prvom polroku sme dokázali vykryť. Stálo nás to všetkých dosť námahy a musíme preto oceniť všetkých našich zamestnancov, ktorí sa podieľali na celkovom úspechu tohto roka.

 

Tieto tlaky však odhalili ďalšie skryté rezervy firmy, ktoré sme sa snažili vyriešiť a využiť. Preto prišlo k niekoľkým zásadným rozhodnutiam postavených na vízií zjednodušenia procesov a odstránenia duplicitných činností vnútri firmy. Tento proces pozostáva z niekoľkých fáz, pričom niektoré už prebehli, prebiehajú a budú prebiehať v nasledujúcom období. O čo teda ide?

 

 

Nové prepojenie Pezinok - Lučenec

Ako prvé bolo odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti MURAT-CK s.r.o. Lučenec. Firma MURAT s.r.o. Pezinok sa v polovici roka 2022 stala 100 % vlastníkom spoločnosti MURAT-CK s.r.o. Lučenec. Bol to prvý krok smerujúci k zlúčeniu oboch spoločností. Aktuálne teda v týchto dňoch (týždňoch) prebieha proces zlučovania oboch firiem do jedného fungujúceho celku. Spoločnosť MURAT-CK s.r.o. Lučenec oficiálne zanikne formou zlúčenia k 31. 12. 2022.

Interne to znamená menej článkov v reťazci objednávka-dodávka, priamočiarejšie riadenie a optimalizácia procesov. Je to postupný proces, ktorého výsledkom by mala byť úspora času vnútri firmy a získanie viac času pre komunikáciu so zákazníkom.

 

Rebranding značky MURAT

Táto podstatná zmena nesie v sebe aj inú veľkú zmenu, ktorú najviac vidíte vy, naši zákazníci a to je nový facelit. Nové logo, s ktorým ste sa niektorí už mohli stretnúť, je teda grafickým vyjadrením zlúčenia oboch firiem.

 

Spojením pôvodnej žltej s hlavnou modrou a doplnením názvu s výrazným technickým písmom s čistými líniami vznikol prirodzene vizuál, ktorý si ponechal niečo z každej z firiem. Veľká zmena však nastala v symbole, ktorý bol súčasťou loga. Pôvodný prierez káblom sme vymenili za symbol elektriny. Dokonale totiž vystihuje jeden z našich hlavných predajných segmentov – elektromateriál a svietidlá, na ktoré sa okrem káblov zameriavame. 

S touto vizuálnou zmenou sa budete stretávať čoraz častejšie a od nového roku prejde naša firma kompletne na nový facelift, ktorý sa odzrkadlí nielen v zmene loga, ale i vo farbách na e-shope a celkovej identite firmy.

Vylepšený e-shop

V minulom roku sme hodne posilnili naše on-line prostredie, do ktorého nás zákazníci i samotná pandémia ešte viac dotlačila. Práca v tejto časti naďalej pokračovala a pokračuje. Investujeme neustále do vylepšenia samotného e-shopu a hoci sme sa dosiaľ zameriavali najmä na B2B klientelu, pochopili sme, že je v našich silách a možnostiach obslúžiť aj koncového zákazníka. To, aké výhody má v našom e-shope registrovaný B2B i B2C zákazník sme Vám spísali tu.  

 

Od januára bude samozrejme prístupný i pre zákazníkov Lučenca za tých istých podmienok, s vlastným odberným miestom resp. možnosťami dodávky.

 

Dočítajte sa viac o tom, aké zmeny prináša nová verzia e-shopu MURAT.

 

Úspešný rok 2023

 

Do roku 2023 vykračujeme priamo a s odhodlaním naďalej hájiť naše miesto na trhu i keď vieme, že situácia je turbulentná a nie je to ľahký boj. Vieme to, pretože sme firma, ktorá v roku 2023 oslavuje 30. výročie svojho založenia. Za tých 30 rokov sme sa naučili ako vytvárať spojenia medzi našimi odberateľmi a dodávateľmi ale i ako ťahať za jeden koniec, aby sme všetci boli spokojní. Sme pripravení učiť sa novým veciam, prispôsobovať sa zmenám, reagovať na výzvy.

 

Rozhodli sme sa, že si vyhrnieme rukávy a celé to pojmeme v súlade s našimi zásadami. Odborné poradenstvo, profesionálny prístup, kvalitný sortiment a spoľahlivé riešenia pre každý problém či vzniknutú situáciu. Chceme to pretaviť aj do nového smerovania spoločnosti. Či sa nám to bude dariť, sa môžete napokon presvedčiť aj vy sami.

 

V mene celej spoločnosti MURAT ďakujeme za Vašu priazeň a želáme Vám vykročenie do Nového roka tou správnou nohou. 

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu