Kontaktné údaje:

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok murat.sk alebo eshop.murat.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo v oblasti káblov alebo elekroinštalačného materiálu, prípadne súvisiacimi témami.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

meno a priezvisko [nevyhnutné]

e-mailová adresa [nevyhnutné]

telefónne číslo [dobrovoľné]

spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ) užívateľa [dobrovoľné].

Účel: Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa vo veci dopytu ohľadom káblov alebo elekroinštalačného materiálu, prípadne súvisiacimi informáciami.

Trvanie spracovania: Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

Správnosť: Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.