25. výročie založenia spoločnosti MURAT

25. výročie založenia spoločnosti MURAT

Firma MURAT vstúpila do 26. roka svojho pôsobenia na trhu. Je to významný medzník. Veď už len fakt, že bol MURAT založený v roku vzniku samostatného Slovenska, hovorí za všetko. Takých 25 rokov je iste vhodný čas a príležitosť poobhliadnuť sa krátko ...
Murat
02.04.2020 12:48:05

Firma MURAT vstúpila do 26. roka svojho pôsobenia na trhu. Je to významný medzník. Veď už len fakt, že bol MURAT založený v roku vzniku samostatného Slovenska, hovorí za všetko. Takých 25 rokov je iste vhodný čas a príležitosť poobhliadnuť sa krátko späť do histórie a zrekapitulovať kľúčové momenty, ktoré sa počas posledného štvrť storočia v životopise MURATu udiali.

Odzrkadlením dlhovekosti MURATu je aj skutočnosť, že v rodinnej firme dnes pracujú už tri generácie – manželia a zakladatelia pani a pán Holčíkovci, ich dcéra Miroslava Holčíková a do aktívneho diania vo firme sa postupne zapája aj vnuk Tomáš Nemčovič.

V našom rozhovore sme vyspovedali tých najkompetentnejších - pána Miroslava Holčíka, súčasného konateľa a zároveň zakladateľa spoločnosti, pani Magdalénu Holčíkovú, obchodnú riaditeľku a ich dcéru Miroslavu Holčíkovú, ktorá v pezinskej rodinnej firme pracuje už od roku 1997 a od roku 2008 zastáva funkciu výkonnej riaditeľky

Oficiálny dátum vzniku spoločnosti je 1.4.1993 – pozrime sa spätne do tohto obdobia. Ako to celé začalo?

M. Holčík: S manželkou Magdalénou sme pracovali viac ako 20 rokov v KABLO Bratislava. V 90. rokoch nastali veľké zmeny. Manželka bola chvíľu doma. A keďže sme mali obaja dostatok skúseností, pracovných kontaktov a okolnosti na trhu boli priaznivé, rozhodli sme sa „zalepiť“ trhové medzery, ktoré vznikali. Najskôr sme založili živnosť a takto sme realizovali prvé naše obchody. Neskôr, keď pribúdali nové a nové požiadavky, padlo moje rozhodnutie o odchode z firmy GUMON, nakoľko sme to už časovo nestíhali. Pribrali sme ešte jedného spoločníka a založili našu spoločnosť MURAT s.r.o.

Aká bola v tom období situácia na trhu káblov?

M. Holčík: Na trhu bol nedostatok káblov. Boli výpadky, mierny chaos a keďže v tejto branži sme sa všetci dobre poznali, obracali sa mnohí na mňa. Či neviem, kde sa dá kúpiť, vyrobiť, doviezť, zabezpečiť to a ono. A tak to celé vlastne začalo. Spojil som dopyt s ponukou a manželka zrealizovala a zabezpečila všetko potrebné cez dovoz, preclenie, vývoz, dokumenty atď. Prvé zákazky boli doslova skvelé. Čo zákazka, to kamión. Avšak mali sme jedného – dvoch veľkých zákazníkov. Dnes už je situácia samozrejme diametrálne odlišná a posielame zákazky tisícom partnerov i v krabičkách :-)

Čo bolo najväčšou výzvou vo Vašich začiatkoch?

M. Holčík: Najväčšia výzva? Hm, ťažko povedať. Bolo ich totiž viacero. Asi prvé bolo samotné rozhodnutie odísť z teplej „kancelárie“ a postaviť sa na vlastné nohy. Neskôr to bolo samotná kúpa areálu a snaha zabezpečiť zákazky tak, aby bolo možné splatenie investičného úveru, kde boli úroky zo začiatku na úrovni až 18 % -20 % ročne. Manželka začala postupne objednávať materiál aj pre iných, menších zákazníkov, ktorí sa na ňu obracali a jej zásluhou sme postupne z jedného zákazníka mali niekoľko 100, potom 1.000 a dnes evidovaných cca 15 000 firiem. Nakoniec sa to ukázalo ako správne rozhodnutie, keďže práve ten jeden veľký zákazník nám vtedy vypadol.

Ako vznikol názov MURAT a čo to vlastne znamená?

M. Holčík: Pri zakladaní sa úprimne nekládol veľký dôraz na to, ako sa firma bude volať alebo na marketing. A hlavne nikto netušil, že sa firma „dožije“ 25 rokov. Preto sa prevzal názov spoločnej firmy s bratom. Teda takáto istá spoločnosť už bola založená vo Zvolene od roku 1991, ktorá sa zaoberala vysielačkami a pod. A doslova je poskladaná z prvých písmen týchto slov čiže: Montáž – Údržba – Rádiostaníc, Antén a Televízorov. Dnes nás všetci poznajú pod týmto menom a nehodláme ho zmeniť.

Na začiatku to boli káble, neskôr pribudol elektroinštalačný materiál – čo Vás viedlo k tomuto rozšíreniu portfólia?

M. Holčík: Tu je odpoveď dosť jednoznačná a jasná - potreba prišla priamo od našich zákazníkov, ktorí tento sortiment od nás požadovali. Keďže v našom areáli fungoval veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom a zároveň vlastníci (švagor s manželkou) sa rozhodli ukončiť túto činnosť, akýmsi prirodzeným spôsobom prišlo k zlúčeniu s našou spoločnosťou v roku 2000.

Ako sa Vám podarilo zladiť svoj súkromný a pracovný čas? Predsa len pracovať a žiť spolu nie je jednoduché.

Magdaléna Holčíková: Zo začiatku sme veľa a dlho pracovali, rozoberali všetko doma, ale prerastalo nám to cez hlavu. Časom sme si vytvorili systém a pravidlá. Manžel šéfuje v práci a ja zase doma. Rešpektujeme sa navzájom. Zároveň máme ďalšie pravidlo, že doma sa o práci nebavíme. Osvedčilo sa nám to a dobre to funguje.

Napriek svojmu veku ste obaja stále veľmi aktívni. Ako sa toto dá docieliť?

Magdaléna Holčíková:Ja relaxujem v záhrade. Starám sa o viacero záhrad a tam načerpám energiu na prácu. Taktiež na prechádzkach so psom. No manžela k tomuto koníčku neviem dostať. Najradšej relaxuje pri pozeraní historických dokumentárnych filmov a čítaním kníh.

Ktoré kľúčové udalosti, medzníky z histórie a rozvoja MURATu by ste ešte prípadne vyzdvihli?

M. Holčík: Za tých 25 rokov sa toho zomlelo naozaj dosť. Skúsim vypichnúť zopár udalostí, ako napr. kúpa spoločnosti VARIA Praha a rozšírenie portfólia. Potom to bol aj odchod spoločníka po dohode a na jeho žiadosť, kde s jeho odchodom odišla práve novokúpená spoločnosť VARIA Praha. To bol jeden príklad z tých vážnejších, ktorý nás však vo finále vlastne posunul ďalej. Veľkým plusom bolo iste napr. získanie zákazky a dodávky na výstavbu jadrových elektrární EMO 1,2, neskôr EMO 3,4, dodávky do EBO 1,2, na koridory ŽSR, diaľníc a pod. Hrdí sme nepochybne na vývoj nových typov diaľkových káblov a ich zavedenie do praxe. Za úspech považujem z novodobejšej histórie rovnako aj otvorenie „oficiálnej“ malopredajne v Pezinku 2015. Ale ako hovorím, je toho veľmi veľa za to štvrťstoročie a mohli by sme tu iste dlhý zoznam vymenovať...

Neprehliadnuteľným je tank v pezinskom areáli MURATu – viditeľný už od hlavnej cesty. Kedy a tam objavil? A hlavne prečo?

M. Holčíková: Tank pribudol v decembri v roku 2010. V nasledujúcom roku mal otec 60 rokov. Keďže jeho otec, môj dedo bol vojak z povolania a otec strávil detstvo v kasárňach, mal teda k vojenskej technike veľmi blízko. Stretol sa vtedy s našim odberateľom, ktorý takéto tanky predával a tak nejako spontánne sa rozhodol jeden kúpiť. Vtedy možno ani netušil, akú reťazovú reakciu tým spustil. O štyri mesiace k jeho 60. narodeninám nás jeho kamaráti, známi a aj obchodní partneri doslova vyzbrojili :-) . Možno raz urobíme z toho výstavu, múzeum alebo niečo podobné.

Poďme pri poobhliadnutí sa nazrieť v skratke aj na krízové obdobie v roku 2009. Ako vyzerala situácia vo firme a na trhu v tomto období?

M. Holčíková: Stavebníctvo reaguje mierne oneskorene, takže kríza nás dobehla v období prelomu rokov 2009/2010 - samozrejme poklesom tržieb, sťaženou situáciou na trhu, miernym chaosom, každý sa silou mocou snažil dodávať tovar a za akúkoľvek cenu. A to i bez ohľadu na to, či to bude neskôr zaplatené. Boli pozastavené veľké i menšie projekty, ktoré sa len veľmi pomaly (ak vôbec) neskôr rozbiehali.

Firma MURAT kladie dôraz na kvalitu tovarov a služieb. V konkurenčnom prostredí čelila a dodnes čelí aj lacným a nekvalitným až necertifikovaným produktom. Čo je niekedy náročné...

M. Holčíková: Tlakom na ceny sa na trhu začali objavovať menej kvalitné výrobky, dovážané zo zahraničia a s pochybnými certifikátmi. Testami sa potvrdili v niektorých prípadoch nedodržané normy, hrúbky izolácie a pod. Sú zákazníci, ktorí sa sústredia iba na cenu a otázka kvality nie je pre nich až taká dôležitá. Vystavujú sa tak napríklad riziku vzniku požiaru. To si však musí každý zákazník i investor zvážiť sám. My sa jednoznačne sústreďujeme na kvalitu produktov podporenú našimi odbornými skúsenosťami, ktoré našim zákazníkom ponúkame.

Práve spomínaná odbornosť MURATu je iste silnou konkurenčnou výhodou. Dnes pôsobia vo firme mnohí špičkoví odborníci, niektorí z nich sú v MURATe od začiatku, resp. viac ako 10 rokov.

M. Holčíková: Áno. Je to skutočne tak - základ tvoria naozaj skúsení zamestnanci, ktorí prišli podobne ako rodičia z KABLO Bratislava, majú vyštudované vysoké elektrotechnické školy. Sú to odborníci, ktorí vedia poradiť so starými značeniami, s projektami, so špecifikáciou a vývinom nových typov káblov i na mieru. Máme tiež niekoľko zamestnancov, ktorí sú s nami od úplného začiatku. No a máme to vhodne vyvážené mladšou generáciou odborníkov, obchodníkov z káblami a elektroinštalačným materiálom. Naši ľudia zároveň odovzdávajú svoje skúsenosti formou odborných školení a prednášok pre rôzne cieľové segmenty a na rôzne témy vrátane škôl - SOŠE v Prievidzi a v Bratislave. blog o CPR školení

Sme rodinná firma, častokrát si pomôžeme i inak než len pracovne. Kolegovia si navzájom pomáhajú. Manželka kolegu učí naše deti angličtinu. Sestra druhého kolegu praxuje počas školy u nás. Firemný deň robíme pre celé rodiny s manželmi/kami a deťmi, vnúčatami. Ideme si spolu zabehať na štafetu, polmaratón blog o KEmurat team

Ak má niekto zdravotný problém, snažíme sa mu pomôcť, podržať ho. Niekoľkokrát do roka pozývame do firmy odborného lekára z oblasti neurológie na akupunktúru, masáže na uvoľnenie chrbtice zaťaženej sedavým zamestnaním. Pokiaľ niekto vydrží vo firme aspoň rok, väčšinou už zostane dlhodobo. Vážime si to a aj preto poskytujeme rôzne benefity v závislosti od odpracovaných rokov. V dnešnej dobe nájsť hlavne medzi mladými ľuďmi kvalitného zamestnanca nie je vôbec jednoduché, ba je to až výnimočné.

Teší nás, že postupne sa zapája naša ďalšia už tretia generácia v podobe vnuka majiteľov a môjho synovca. Tomáš vyštudoval STU fakultu elektrotechniky a informatiky a postupne sa začleňuje do firmy. Je mladý, plný elánu a nových nápadov a firme to vnáša nový vietor do plachiet.

Aké sú kľúčové zákaznícke skupiny, ktoré dnes MURAT obsluhuje?

M. Holčíková: Dnes už asi nie je nikto kľúčový. No toto vyznieva úplne zle, čo som povedala... :-) Inak a lepšie povedané - všetci sú kľúčoví. S každou dobre zrealizovanou zákazkou prichádza uspokojenie z dobre vykonanej práce, či už sú to dodávky pre montážne firmy, výrobné podniky, priemysel, dopravu, energetiku alebo bane. Neexistuje totiž skupina zákazníkov, ktorých by sme nemali v portfóliu.

Ako veľké je vlastne portfólio produktov, ktoré dnes firma ponúka a ktoré produkty sú najžiadanejšie?

M. Holčíková:Najžiadanejšie sú všetky, ktoré naši zákazníci potrebujú. V portfóliu máme niekoľko stotisíc výrobkov, avšak ročne je pohyb zhruba na 6-7 tis. kartách a z toho je tak polovica, ktorá sa opakuje pravidelne. Je to naozaj obrovská „porcia“, ktorá zároveň kladie veľké nároky napr. na logistiku, odborné znalosti, obchodné zručnosti, atď.

A poďme sa na záver pozrieť na prehľad noviniek, ktoré MURAT pre svojich zákazníkov pripravil, resp. pripravuje

Nedávno sme spustili pre našich zákazníkov elektronický obchod - e-shop. Na trhu je necelý kvartál a mnohí našu iniciatívu ocenili a postupne si k nemu hľadajú cestu. V dnešnej elektronickej dobe je to až nevyhnutnosť. (Viď samostatný článok o e-shope). Zároveň zákazníkom prinášame od začiatku roka rôzne väčšie akcie, (napr. zaujímavú akciu na CYKY káble: https://www.murat.sk/blog/detail/16), v čom plánujeme pripraviť zaujímavé ponuky zvlášť v čase nášho okrúhleho výročia.

Ďalšia novinka, ktorá nesúvisí úplne s našim sortimentom, ale vieme ju plnohodnotne zabezpečiť je predaj informačného systému KARAT českého výrobcu, jeho implementácia a následný servis. Sami sme jeho užívateľmi a disponujeme vlastnými certifikovanými programátormi. Sme partnerom výrobcu v oblasti predaja, vývoja a distribúcie.

Ďakujem za rozhovor

Robo Háger

Vedeli ste, že?

MURAT je dnes aktívnym členom ZEP SR (Zväzu Elektrotechnického Priemyslu), kde pán Ing. Miroslav Holčík pôsobí na pozícii viceprezidenta pre legislatívu.

Róbert Háger

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu