Aké sú výhody a trendy v oblasti vlastnej energie z obnoviteľných zdrojov?

Aké sú výhody a trendy v oblasti vlastnej energie z obnoviteľných zdrojov?

Vlastné zdroje energie predstavujú možnosť získavať a využívať energiu, ktorá nie je závislá na distribúcii alebo výrobe externého zdroja. Chápať to môžeme hneď na niekoľkých úrovniach – či už v rámci jednotlivých ...
Novinky
02.03.2023 11:28:15

Vlastné zdroje energie predstavujú možnosť získavať a využívať energiu, ktorá nie je závislá na distribúcii alebo výrobe externého zdroja. Chápať to môžeme hneď na niekoľkých úrovniach – či už v rámci jednotlivých štátov, miest alebo pokojne i domácností.

Aké zdroje vlastnej energie v súčasnosti prevládajú, aké sú ich výhody
a čo znamená skratka DER v súvislosti s elektropriemyslom?

 

Čo sú vlastné zdroje energie

Vlastným zdrojom energie pre štát môže byť elektráreň, vďaka ktorej nepotrebuje elektrickú energiu kupovať a dovážať zo zahraničia. Z pohľadu domácnosti alebo firmy však už ide o energiu distribuovanú. Kým donedávna platilo, že predstava výroby a vlastníctva energie pre rodinný dom patrí k sci-fi scenárom, dnes sa trendy v elektroodvetví pohli omnoho ďalej. Aj vo výrobnej hale alebo na víkendovej chalupe si môžete elektrickú energiu vyrobiť sami. V súlade s ochranou životného prostredia zväčša z obnoviteľných zdrojov. Aké najdostupnejšie vlastné zdroje elektriny poznáme?

 

Solárna energia

 

Slnečné svetlo patrí k jedným z najdostupnejších zdrojov elektrickej energie. Pilotné programy v celom svete i na Slovensku odštartovali montážou slnečných kolektorov po strechách budov, ale i na voľných plochách a priestranstvách. Fotovoltika však dnes už nepredstavuje nič nedosiahnuteľné. Obnoviteľná energia zo slnka sa vďaka diódam (fotovoltickým článkom) zoskupených v solárnych paneloch mení na energiu, ktorú môžeme použiť na každodenné fungovanie. 

 

Vodná energia

 

Nepostrádateľným pomocníkom na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov je voda. Alebo inak povedané jej pohyb. Prúdením vody sa tak vo vodnej elektrárni, pokojne i malej a brehu rieky, vyrába energia slúžiaca na pohon iných zariadení.

 

Veterná energia

 

Sila vetra dokáže efektívne produkovať energiu pre celé mestá. Dôkazom toho je masový trend aj v našich susedných štátoch, kde dnes pomedzi plodinami pestovanými na poliach vyrástli veterné turbíny.

 

Geotermálna energia

 

Zdroje geotermálnej energie sa opierajú najmä o zemské teplo, ktoré sa v niektorých miestach zemského povrchu zhromažďuje. Príkladom je geotermálny prameň alebo zemný vrt. Pomocou geotermálneho tepelného čerpadla sa tento zdroj mení napríklad na teplo, ktoré dokáže vykúriť celú obytnú jednotku.

 

Biomasy

 

Aj organický materiál dokáže produkovať energiu. Získava sa napríklad rozpadom, fermentáciou (bioplyn) alebo kontrolovaným spaľovaním. Na rozdiel od spaľovania fosílnych palív, pri spracovaní organického materiálu nevzniká toľko oxidu uhličitého, je teda aj ekologickejšie.

 

Obnoviteľné verzus vyčerpateľné zdroje energie. Kam sme sa za tie roky posunuli?

 

Ako prvé každému napadne jasný argument – nevýhoda vyčerpateľných zdrojov spočíva v ich limitoch. Kým environmentalisti bijú na poplach už desaťročia, zdá sa, že obnoviteľné zdroje energie začínajú preberať štafetu až v posledných rokoch. A to je jedným z dôvodov, prečo sa výroba vlastnej energie stáva dostupnejšou pre každého z nás.

 

Vďaka vývoju a technologickému pokroku sa navyše spôsob spracovania obnoviteľnej energie stáva menej nákladnejšie. Z pohľadu pôvodnej investície aj prevádzkovania. Okrem toho mnohé štáty či spoločenstvá na medzinárodnej úrovni ponúkajú veľkú podporu výrobe energie udržateľným spôsobom, ktoré dbá o životné prostredie. Aj dnes existuje množstvo dotácií či podporných programov pre infraštruktúru či koncového používateľa.

 

Energia z obnoviteľných zdrojov navyše priťahuje čoraz viac investorov aj zo súkromného sektora. Tí vo veľkom podporujú výskum či inovácie, vďaka ktorým budú tieto trendy postupne viac narastať.

 

Z toho vyplýva, že ak nechce firma či jednotlivec podnikajúci v oblasti elektropriemyslu zaspať na vavrínoch, je potrebné sa pripraviť na nové dopyty, ktoré s vlastnými zdrojmi energie budú čoraz častejšie prichádzať.

Aké výhody prinášajú vlastné zdroje energie?

 

Pre firmy aj domácnosti prináša vlastná energia hneď niekoľko benefitov, ktoré v ju porovnaní s tou distribuovanou stále viac favorizujú. Najmä v prípade, ak dodávateľ energie nie je zároveň jej výrobcom a taktiež podlieha rôznym závislým vplyvom (politické rozhodnutia, ekonomické sankcie, prírodné katastrofy a pod). Aké sú výhody vlastnej energie?

 

Nižšie náklady na energie

 

Ak máte vlastný zdroj energie a dokážete z neho pokryť celú svoju spotrebu, je nad slnko jasnejšie, že vám klesajú (úplne zanikajú) mesačné platby za energie od dodávateľa.

 

Energetická nezávislosť a istota

 

Solárne panely, prípadne veterné alebo vodné turbíny dokážu značne odpútať od energetickej závislosti napríklad celé výrobné závody alebo spoločnosti. Platí to aj v prípade menších firiem alebo domácností, ktoré pomocou distribuovaných zdrojov dokážu fungovať úplne bez dodávateľov energie.

 

Udržateľnosť a ekológia

 

Vlastné zdroje energie, ako sme už vyššie spomenuli, pochádzajú najmä z obnoviteľných zdrojov. Znamená to, že kvôli nim neprichádzame o lesy a nedevalvujeme životné prostredie ťažbou. Druhým rozmerom je vyčerpateľnosť klasických fosílnych palív, ktorá má svoje hranice.

 

Zvyšovanie hodnoty nehnuteľnosti/objektu

 

Dom alebo budova, ktorá disponuje vlastným zdrojom energie, zákonite naberá na hodnote. Na trhu s nehnuteľnosťami je klenotom, ktorý je v oblasti výroby energie sebestačný a prináša aj nižšie náklady na jej prevádzkovanie.

 

Možnosť produkovať z energie zisk

 

Kým (ak) spoločnosť dospeje do štádia, kedy bude mať každá jednotka vlastné zdroje energie, vy môžete tie vaše premeniť na zdroj pre niekoho iného. Znamená to, že ak sa vám darí produkovať viac energie, než dokážete spotrebovať, pokojne ju môžete ďalej distribuovať.

 

Efektívna energetická nezávislosť má meno DER

 

DER (Distributed Energy Resources) – distribuované energetické zdroje sú vlastne zariadenia, ktoré produkujú alebo využívajú elektrickú energiu v rôznych miestach jednej siete. Výhodou DER je vytvorenie inteligentnej siete, ktorá na základe dát a jednotlivých prvkov dokáže optimalizovať výrobu a taktiež spotrebu energie v rámci jedného celku.

 

Najčastejšie sa na zostavenie takéhoto súboru zariadení používajú:

 

 • solárne panely – spracovávajú slnečnú svetlo pomocou článkov na solárnu energiu
   
 • batérie a akumulátory – slúžia na zálohovanie energie a jej využitie v čase, kedy priamy zdroj energiu neprodukuje
   
 • veterné turbíny – pomocou generátorov menia veternú silu na energiu
   
 • invertory – meniče napätia pre konverziu energie, napríklad z nižšieho napätia na vyššie
   
 • káblové rozvody – nevyhnutná časť funkčnej siete, pomocou ktorej sa vyrobená elektrina distribuuje od zdroja k spotrebiču

 

Ako fungujú DER – distribuované energetické zdroje?

 

Príklady inteligentnej siete, ktorá DER využíva, existujú už v rámci reálneho nasadenia. V Austine (Texas, USA) vznikol projekt, v rámci ktorého sa inteligentná sieť testuje priamo v prevádzke.

 

Takzvaný Pecan Street Inc. Projekt zahŕňa niekoľko domácností a samostatných jednotiek, ktoré využívajú na výrobu elektrickej energie solárne panely. Energiu, ktorú nestihnú spotrebovať, ukladajú pomocou batérií ako zálohu. Vďaka vlastnostiam inteligentnej siete dokážu jednotlivé SMART spotrebiče (termostaty, zariadenie a podobne) a zdroje elektrickej energie navzájom komunikovať a optimalizovať tak spotrebu energie podľa potreby. V prípade, ak je náhodou vlastnej energie nedostatok aj v záložných zdrojoch môže sa inteligentná sieť obrátiť na alternatívne riešenie – externého dodávateľa.

 

Budúcnosť z pohľadu zdrojov energie hovorí jasnou rečou. Posun od veľkých producentov a distribútorov k vlastným zdrojom energie a malým inteligentným sieťam s DER je realitou najbližších rokov. Ste na to pripravení? V sortimente MURAT nájdete nielen všetko, čo k inštalácii a prevádzke súvisiacej s modernými elektrotrendmi potrebujete. MURAT je zároveň vašim spoľahlivým partnerom s množstvom benefitov.

 

VÝHODY REGISTROVANÉHO PARTNERA

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu