Ako vylepšujú SMART technológie ochranné pracovné prostriedky – PPE?

Ako vylepšujú SMART technológie ochranné pracovné prostriedky – PPE?

PPE – Personal Protective Equipment, inak povedané ochranné pracovné prostriedky, zahŕňajú výstroj a výbavu zamestnancov, ktorá ich chráni pred potenciálnymu rizikom a zároveň dbajú o bezpečnosť pri práci.   S nástupom ...
Novinky
13.02.2023 14:44:45

PPE – Personal Protective Equipment, inak povedané ochranné pracovné prostriedky, zahŕňajú výstroj a výbavu zamestnancov, ktorá ich chráni pred potenciálnymu rizikom a zároveň dbajú o bezpečnosť pri práci.

 

S nástupom inovácií a technologického pokroku nehovoríme už len o klasických rukaviciach, chráničoch na uši a prilbe. Dnes už môžete svojich zamestnancov chrániť omnoho účinnejšie a zvýšiť tak aj efektivitu ich pracovného výkonu. Prečítajte si viac o novinkách a trendoch v oblasti PPE.

 

Aké sú novinky v oblasti PPE?

 

Vďaka SMART technológiám dokážu mnohé z ochranných pracovných prostriedkov eliminovať hroziace nebezpečenstvo na minimum, umožnia predchádzať katastrofickým scenárom a dokonca zlepšujú celkový pracovný výkon. Tieto výhody posúvajú hranice bežnej ochrannej výbavy zamestnancov na nový level. Čo všetko od nich môžete očakávať?

 

Nové technológie pre vylepšenie ochranných prostriedkov


Zabudovanie senzorov, GPS navigácie, prostriedkov na bezdrôtovú komunikáciu a SMART objekty v rámci IoT (Internet of Things) posúva ochranné prostriedky míľovými krokmi vpred.

 

Inovatívna výroba z kompozitných materiálov

 

Kompozitné materiály, ako napríklad uhlíkové alebo sklenené vlákna, výrazne zvyšujú odolnosť a funkčnosť výbavy a pomôcok určených na ochranu pracovníkov v mnohých odvetviach.

 

Viac funkcií v rámci jedného produktu

 

Multifunkčné ochranné prostriedky, ako napríklad okuliare s rozšírenými možnosťami videnia, skenovania, nahrávania či ochrany pracovníka, nahradia viaceré dosiaľ používané pomôcky. Zároveň tak odľahčia výbavu zamestnanca a umožnia jednoduché ovládanie viacerých funkcií v rámci jedného ochranného prostriedku.

 

Prostriedky osobnej ochrany na mieru

 

Výrobcovia PPE sa zameriavajú na konkrétne požiadavky na návrh a vyhotovenie prostriedkov osobnej ochrany. Tie dokážu prispôsobiť na mieru pracovníkov nielen z vizuálneho, ale i funkčného hľadiska a vytvoriť tak personalizované PPE s ešte väčšou účinnosťou a efektivitou.

 

PPE sa vyrábajú s dôrazom na ochranu prostredia

 

Jedným z trendov, ktoré sa dotkli už aj inovatívnych prostriedkov osobnej ochrany, je environmentálny pohľad na ich konštrukčné vlastnosti. Výrobcovia pristupujú k tejto problematike zodpovedne a používajú recyklovateľné materiály, ktoré zohľadňujú minimálnu produkciu odpadu a čo najväčšiu udržateľnosť.

 

SMART technológie posúvajú prostriedky osobnej ochrany (PPE) vpred 

 

Vo všeobecnosti platí, že využívanie SMART technológií a umelej inteligencie patrí dnes k trendom nielen v elektropriemysle, no presahuje aj do oblasti, akou je napríklad ochrana pracovníkov v rizikových povolaniach alebo v rámci bezpečnostných zložiek.

 

Vďaka inteligentným pomocníkom, ktorí pracujú na základe strojového učenia (machine learning), dokážu nielen včas a efektívnejšie detekovať prípadné riziko, ale získať maximálnu možnú kontrolu nad koordináciou ďalších spolupracovníkov alebo technológií. To všetko v reálnom čase a s reálnymi výstupmi, ktoré dokážu výrazne optimalizovať rýchle rozhodnutia.

 

Okrem toho sú PPE koncipované tak, aby poskytli pracovníkom zvýšenie pohodlia pri práci, jednoduchšie ovládanie a najmä lepšiu ochranu (napríklad aj sledovaním životných funkcií). Aké konkrétne inovácie sú už dnes v rámci PPE a inteligentných technológií realitou?

 

Senzory na vyhodnotenie situácie a včasné varovanie

 

Inteligentné a vysokocitlivé senzory, integrované napríklad v prilbe pracovníka v potenciálne nebezpečnom prostredí, dokážu ochrániť pred úrazom alebo znížiť riziko porušenia okolitého materiálu či technológie. Senzory použité v ochrannej veste môžu v reálnom čase informovať o zdravotnom stave alebo kondícii pracovníka, ktorý je aktuálne v teréne.

 

Monitoring a GPS presne určia polohu pracovníka

 

Napríklad dômyselne zabudovaný GPS systém v ochrannej veste alebo inej časti ochranného odevu. Monitoring presnej polohy zamestnancov je kľúčový nielen vo fáze správneho priebehu pracovného výkonu, ale taktiež v krízových situáciách, kedy táto technológia v rámci ochrannej výbavy dokáže dokonca zachrániť životy.

 

Bezdrôtová komunikácia je v rámci moderných PPE nevyhnutná

 

Vďaka nej môžu pracovníci komunikovať pohodlne v akomkoľvek teréne nielen navzájom, ale taktiež s novými technológiami, ktoré raketový rozvoj umelej inteligencie prináša. Hlasová bezdrôtová komunikácia je základ pre výmenu informácií s externými zariadeniami, ako napríklad počítačmi alebo riadiacimi centrami.

 

Prenos údajov vďaka kamerovým systémom

 

Reálny pohľad na interiér alebo exteriér, ktorý sa naskytne pracovníkovi, dokáže okamžite premietať na zdieľané obrazovky v rámci prepojenia kamerového systémy, ktorý je integrovaný napríklad do jeho ochrannej prilby. Bez použitia ťažkej techniky, komplikovanej technológie alebo ďalšej špecializovanej výbavy.

 

Výhody inovatívnych prostriedkov osobnej ochrany z pohľadu zamestnávateľov

 

Vďaka dostupnejším technológiám a rozvoju umelej inteligencie či SMART riešení, dokáže aj oblasť PPE vyťažiť z moderných trendov maximum. Riadenie projektov, priemyslu či výroby, ktoré chce kráčať o krok pred konkurenciou, dbá aj o inovované prostriedky osobnej ochrany pracovníkov a zamestnancov. Napokon, plynú z nich rôzne výhody:

 

  • zvýšená miera bezpečia a ochrany zdravia zamestnancov
  • nižšie náklady na kolízne zdravotné ošetrenie
  • efektívna prevencia pred rizikovými vplyvmi
  • výrazný nárast produktivity zamestnanca
  • efektívne a pohodlné pracovné nástroje ako súčasť PPE
  • vďaka investícii do lepšej ochrany zamestnanca budovanie dôvery a lojálnosti voči zamestnávateľovi
  • zodpovedný prístup v rámci interných procesov
  • imidž inovátora v rámci konkurenčného prostredia
  • nižšie náklady na odstránenie kolíznych udalostí
  • včasná detekcia potenciálneho rizika na každej úrovni vstupov

 

Platí teda, že firma, ktorá chce kráčať s dobou a neustále zlepšovať procesy so zreteľom na maximálnu možnú ochranu zdravia, ráta s PPE – prostriedkami osobnej ochrany, ako súčasťou výbavy svojich zamestnancov. Investícia na ich zabezpečenie sa pozitívne prejaví nielen na pracovných výkonoch, ale taktiež na efektívnejších procesoch v rámci fungovania spoločnosti alebo projektu.

 

Osobitný dôraz na ich zabezpečenie by mali klásť firmy, ktorých zamestnanci pracujú vo vysoko rizikovom prostredí alebo zabezpečujú ochranu majetku či osôb v rámci výkonu svojho povolania.

 

Zaujíma vás viac o trendoch v elektre alebo inováciách v oblasti elektro sortimentu? Sledujte nás. Všetky novinky a potrebný elektroinštalačný materiál, svietidlá a káble nájdete v sortimente MURAT, ktorý môžete získať ako registrovaný partner ešte výhodnejšie.

 

ČO MI PRINESIE REGISTRÁCIA?

Rýchle doručenie
v rámci celého Slovenska
Viac než 10 000
položiek skladom
Nová B2B zóna
pre partnerov
Už viac ako
28 rokov na trhu